ஆயுதக் குழுக்கள் தமிழ் பெண்களை பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தியதாக அமெரிக்க ராஜாங்க பரிவர்த்தனைகள் தெரிவிக்கின்றது.

Wikileaksஅரசுக்கு ஆதரவாகச் செயற்பட்ட ஆயுதக் குழுக்கள் கப்பம் கொள்ளை கொலை போன்ற சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வந்தமை பெரும்பாலும் அறியப்பட்ட உண்மைகள். இவற்றை விக்கிலீக்ஸ் இனனால் வெளியிடப்பட்டு வரும் ராஜதந்திர வட்டாரங்களின் பரிவர்த்தனைத் தகவல்கள் மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்படுத்தி உள்ளன. 2008க்கு முன் இடம்பெற்றதாகக் கூறப்படும் ராஜதந்திர பரிவர்த்தனைகள் தற்போது வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.

இளம் பெண்களை விபச்சாரத்திற்கு அடிமைகளாக விற்பதிலும் இராணுவத்தினருக்கு இளம் பெண்களை விநியோகிப்பதிலும்   ஏனைய நாடுகளுக்கு பெண்களைக் கடத்தவதிலும் ஆயுதக் குழுக்கள் ஈடுபட்டதாக அமெரிக்க ராஜாங்க வட்டாரங்களுக்கு தகவல் வழங்கப்பட்டு உள்ளது. தமிழீழ மக்கள் விடுதலைப் புலிகள் கருணா அணி ஈபிடிபி ஆகிய ஆயுதக் குழுக்கள் மீதே இந்த மோசமான குற்றச்சாட்டுக்கள் சுமத்தப்பட்டு இருப்பது ராஜாங்க வட்டாரங்களின் பரிவர்த்தனையில் வெளியாகி உள்ளது.

இத்தகவல்கள் பரிவர்த்தனை செய்யப்பட்டதில் தகவல்கள் சுயாதீனமானவையா அல்லது அரசியல் நோக்குடன் மேற்கொள்ளப்பட்டவையா என்பது தெளிவற்றதாக உள்ளது. தகவல்களை அமெரிக்க ராஜாங்க வட்டாரங்களுடன் தகவல்களை வழங்கியவர்களின் விபரங்கள் அவர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படலாம் என்பதால் விக்கிலீக்ஸ் அவற்றை வெளியிடவில்லை.

US embassy cables: Sri Lankan government accused of complicity in human rights abuses
guardian.co.uk, Thursday 16 December 2010 21.30 GMT

Friday, 18 May 2007, 09:22
S E C R E T SECTION 01 OF 06 COLOMBO 000728
SIPDIS
SIPDIS
DEPARTMENT FOR SCA/INS
MCC FOR S GROFF, D TETER, D NASSIRY AND E BURKE
EO 12958 DECL: 05/18/2017
TAGS PGOV, PREL, PTER, PHUM, MOPS, CE
SUBJECT: SRI LANKA: GSL COMPLICITY IN PARAMILITARY
FACTIONS’ HUMAN RIGHTS ABUSES
REF: A. COLOMBO 591 B. COLOMBO 561 C. COLOMBO 463 D. COLOMBO 460 E. 2006 COLOMBO 2056 F. 2006 COLOMBO 1896 G. 2005 COLOMBO 2157 H. 2004 COLOMBO 1219
Classified By: Ambassador Robert O. Blake, Jr., for reasons 1.4(b, d)

1. (S) SUMMARY: Allegations of government complicity in crimes committed by organized paramilitary groups have mounted in the last year. Paramilitaries such as the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)-breakaway Karuna group and Eelam People’s Democratic Party (EPDP) have helped the Government of Sri Lanka (GSL) to fight the LTTE, to kidnap suspected LTTE collaborators, and to give the GSL a measure of deniability. The GSL, which denies any links to paramilitary groups, has recently touted its efforts to improve its human rights record, such as the re-publication of procedures on arrests and detentions and the appointment of a “One-Man Commission” to investigate reported disappearances (ref C). However, these efforts so far appear aimed more at improving Sri Lanka’s image abroad and have yet to produce concrete improvements in the human rights situation. Outside the capital, the incidence of human rights abuses has continued, including extrajudicial killings, abductions, child trafficking, extortion, and prostitution. President Rajapaksa’s government, strapped for cash, has cut direct payments to paramilitaries initiated by former President Kumaratunga and instead turns a blind eye to extortion and kidnapping for ransom by EPDP and Karuna. While many of the charges against the government have been made in public fora, a growing number of trusted Embassy contacts, often at personal risk, have described in detail the extent of the GSL’s involvement with paramilitary groups. END SUMMARY.

GSL Finds Paramilitaries Useful
2. (S) The GSL sees several advantages in allowing paramilitary groups to operate in the country. Paramilitary groups in the North and East help the GSL fight the LTTE and compete with the LTTE for public support and new recruits. These groups also enhance security in Colombo by kidnapping and sometimes killing those suspected of working with the LTTE. Frequent abductions by paramilitaries keep critics of the GSL fearful and quiet. Ultimately, the GSL’s objective is to turn Karuna and EPDP leader Douglas Devananda into pro-GSL political leaders in the East and North, respectively. The government hopes this will ensure long term control over these areas even if some form of devolution is instituted.

3. (S) In the meantime, these paramilitary groups give the GSL a measure of deniability. XXX

told us that some military commanders in JaffnaXXX want to clamp down on paramilitaries but have orders from Defense Secretary Gothabaya Rajapaksa to not interfere with the paramilitaries on the grounds that they are doing “work” that the military cannot do because of international scrutiny. On XXX confided to XXX that the Defense Ministry had instructed him not to interfere with “military intelligence” operations (ref E).

COLOMBO 00000728 002 OF 006

4. (S) The GSL has a history of funding paramilitary groups. XXX pointed out that under former President Kumaratunga, the GSL had begun the practice of paying paramilitaries to refrain from engaging in criminal pursuits. Several Embassy interlocutors have independently confirmed this. However, XXX said that the current government, cash-strapped, has ended this arrangement. Instead, he alleged, Defense Secretary Gothabaya Rajapaksa has authorized EPDP and Karuna to collect the money from Tamil businessmen. This may account for the sharp rise in lawlessness, especially extortion and kidnapping, that many have documented in Vavuniya and Colombo. Even though EPDP and Karuna are each comprised nearly exclusively of ethnic Tamils, the crimes that they commit are almost always against other Tamils.

Karuna Group Becomes Pre-eminent Paramilitary

5. (S) The Karuna faction’s formal name is Tamil Makkal Viduthalai Pulikal (TMVP), which means “Liberation Tigers of the Tamil People” in Tamil. This name is an attempt to sap legitimacy from the LTTE by taking the “Liberation Tigers” part of their name. In less than one year since Karuna returned to Sri Lanka, the TMVP has become the most powerful paramilitary organization in the country. It began in 2004 when Karuna broke away from the LTTE, taking about 4,000 Tiger cadres with him (ref H). After the LTTE struck back, inflicting serious losses, then-President Chandrika Kumaratunga helped Karuna escape to the Indian state of Tamil Nadu, where he remained until July 2006. He remained active in managing his cadres even while living abroad. Since returning to Sri Lanka, Karuna has used strong-arm tactics to establish a powerful paramilitary group that operates under government protection (ref D).

Abductions and Killings

6. (S) The Karuna group is probably the most active Sri Lankan paramilitary in abductions and extrajudicial killings. XXX confided to PolOff that even MPs fear that the GSL will use Karuna to assassinate them. XXX echoed this anxiety to us XXX. A number of XXX MPs, Muslims as well as Tamils, have told us privately that they fear for their lives. XXX stated that he believed Karuna set up the assassination of Tamil MP Joseph Pararajasingham on Christmas Day 2005 (ref G) with the help of EPDP leader Devananda. XXX was also positive that Karuna cadres were employed in the killing in Colombo of popular Tamil MP Nadarajah Raviraj on November 10, 2006 (ref F).

7. (S) XXX confirmed that Karuna has extended his activities to Jaffna from his base in the East. XXX has documented XXX abduction cases in Jaffna XXX, many of which he believes are the responsibility of the Karuna group. XXX told PolOff that he was discouraged XXXXXXXXXXXX told us he has

COLOMBO 00000728 003 OF 006

evidence of XXX. However, because of XXX and limited resources, he was only able to document a sample XXX. XXX described one abduction in which a man suspected of having ties to the LTTE was taken and a “calling card” was left with a picture of Karuna on the front and a calendar on the back, indicating that the man’s “time had run out.”

Child Soldiers

8. (S) The TMVP is allowed to operate throughout the East in close proximity to SLA bases, often with clearly underage cadres guarding its camps with machine guns. XXX stated that the GSL allows Karuna’s cadres to recruit children forcibly from within IDP camps in the East. XXX said the average age of Karuna recruits is 14. XXXXXXXXXXXX’s allegation that Karuna recruits children from IDP camps with the tacit approval of the military was confirmed by XXX. We have received confidential reports of the Karuna group’s recruitment and use of child soldiers from a U.S.-based NGO as well.

Extortion and Prostitution Rings
9. (S) Karuna does not have the international fund-raising network among the Tamil Diaspora that the LTTE has built over the past 25 years. As a result, he has resorted to a wide range of criminal activities. XXX stated that when the GSL brings in shipments of food and supplies to IDP camps from Colombo, Karuna’s cadres are given the opportunity to go through the shipment first. They are allowed to take any food they need for themselves, as well as any supplies they believe they can sell, with only the left-overs making their way to the IDPs.

11. (S) XXX also explained that Karuna operates prostitution rings out of the IDP camps to “take care of” GSL soldiers, stating that the women “had no choice” but to acquiesce to Karuna cadres’ demands. XXX and XXX independently described how women are forced into prostitution, or to give up their children to traffickers. The methods are similar to those in Jaffna (paras 17-18). Families sometimes try to arrange their daughters’ marriages at the age of 12 or 13 in the hope that it will reduce the likelihood of their being forced into prostitution.

12. (S) Although the GSL has consistently denied supporting Karuna, XXX allowed PolOff to listen to tapes of his interview with Gothabaya. The Defense Secretary was effusive in his praise for Karuna and the

SIPDIS benefits the GSLXXX

COLOMBO 00000728 004 OF 006

Making Karuna Legitimate

13. (S) XXX The TMVP does not yet have the status of a formal political party. According to Sri Lanka’s Constitution, new parties cannot register when an election is “pending” in any part of the country. Elections for local councils are long overdue in the Northern and Eastern Provinces, which are now in constitutional limbo following the October 1, 2006 Supreme Court decision to de-merge the two provinces. As a result, the GSL must find an existing political party for Karuna to “join,” perhaps later changing the name to TMVP, in order for Karuna to stand for elections. XXX said thatXXX has so far resisted GSL efforts to force a shotgun marriage with Karuna, but that he may ultimately have to yield.

EPDP: “Political Party” and Paramilitary

14. (S) The EPDP, originally called the Eelam People’s Revolutionary Liberation Front (EPRLF), began as a rival to the LTTE. One wing of the EPRLF founded the EPDP as a formal political party when its leader, Douglas Devananda, was elected to Parliament in 1994 and aligned with the government. Devananda continues to hold the single parliamentary seat his party won in the 2004 election. As part of the ruling coalition, he serves as Minister of Social Services and Social Welfare. Although registered as a formal political party, the EPDP remains a feared paramilitary group, wielding non-official power over parts of the Jaffna peninsula and especially the offshore islands with the tacit approval of the Sri Lanka Army.

Extra-Judicial Killings with the Military’s Support

15. (S) Working in concert with SLA soldiers stationed in the Jaffna peninsula, the EPDP is able to conduct extortion, abductions, extra-judicial killings and other criminal acts without fear of consequences, according to numerous sources. XXX told us about EPDP’s involvement in extra-judicial killings in Jaffna. Independently,XXX confirmed much of XXX’s account. He explained that when the EPDP intends to kill a target, they first provide notice to the military. The number of soldiers patrolling the streets of Jaffna (40,000 total on the peninsula) is such that there are literally soldiers stationed at every street corner. At an agreed time, all of the soldiers in the designated area take a five to ten minute “break” at once (although the normal practice is to take breaks in shifts). At that point, armed and masked gunmen, often riding on motorcycles, race down the street and assassinate the intended victim. Shortly after the killing, the soldiers’ break over, they return to their posts to deal with the aftermath. While police investigations are common, they almost never lead to arrests. XXX also told us of a XXX doctor XXX who performs forced abortions, often under the guise of a regular check-up, on Tamil women suspected of being aligned with the LTTE.

COLOMBO 00000728 005 OF 006

16. (S) XXX Child Trafficking

17. (S) XXX said he believes that EPDP is operating child trafficking rings in Jaffna with a base on Delft island, which the EPDP “owns.” XXX explained that because of the large number of widows in Jaffna, men associated with the EPDP, often from neighboring villages, are used to seduce women with children, especially girls, with the promise of economic protection. After establishing a relationship, the men then take the children, sometimes by force and sometimes with the promise that they will be provided a better life. The children are sold into slavery, usually boys to work camps and girls to prostitution rings, through EPDP’s networks in India and Malaysia. XXX maintains that children are often smuggled out of the country with the help of a corrupt Customs and Immigration official at Bandaranaike International Airport in Colombo.

18. (S) XXX’s story was partially verified by XXX who stated that the EPDP works in concert with the Sri Lanka Army (SLA) to operate Tamil prostitution rings for the soldiers. XXX stated that young women were taken and forced to have sex with between five and ten soldiers a night. Sometimes they are paid approximately a dollar for each “service.” The young women’s parents are unable to complain to authorities for fear of retribution and because doing so would ruin the girls’ reputation, making it impossible for them ever to marry. Families have begun arranging marriages for their daughters at a very young age in the hopes that the EPDP and soldiers will be less likely to take them. In addition to trafficking in children, XXX detailed how the EPDP operates an illicit alcohol smuggling ring using child “mules.”

U.S. Takes a Hard Line against Paramilitaries

19. (S) Addressing the activities of these paramilitaries and their blatant disregard for human rights is a top priority of the Embassy. Ambassador, DCM and Pol Chief have met repeatedly with the President, the Foreign Minister, Foreign Secretary, Defense Secretary Gothabaya Rajapaksa, Human Rights Minister Mahinda Samarasinghe and others to emphasize the importance of reining in these groups and ending the abductions, killings, and other human rights abuses. Visiting senior USG officials, including Assistant Secretary for South and Central Asian Affairs (SCA) Richard

SIPDIS Boucher and Principal Deputy Assistant Secretary for SCA Steven Mann have delivered tough messages on human rights to the highest levels of the GSL, noting that continued abuses could affect defense cooperation.

COLOMBO 00000728 006 OF 006

20. (S) COMMENT: While none of the evidence put forward by our contacts constitutes a smoking gun, the preponderance of these statements ) and the extent to which they independently corroborate each other ) points to a pattern of GSL complicity with paramilitary groups on multiple levels. It appears that this involvement goes beyond merely turning a blind eye to these organizations’ less savory activities. At worst, these accounts suggest that top leaders of its security establishment may be providing direction to these paramilitaries. While it is perhaps understandable that the GSL wants to use every possible means in its war against LTTE terror, we must continue to stress to the Government the importance of reining in the paramilitaries and establishing internationally accepted norms for arresting, investigating, prosecuting and, if appropriate, punishing those suspected of cooperating with the LTTE. BLAKE

Show More
Leave a Reply to Thalaphthy Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

40 Comments

 • aras
  aras

  விடுதலைப் புலிகள் தமது இயக்கத்தில் சேர்ந்த இளம்பெண்களை இராணுவ உயர் அதிகாரகளிடம் அனுப்பி இரகசியங்களை சேகரித்தார்கள். கட்டுநாயக்கா விமான நிலையம் தாக்கப்படுவதற்கு முன் புலி பெண் பேராளிகள் விமானப் படையினரை திருமணம் செய்து குழந்தைகள் பெற்று குடும்பமாக வாழ்வதாக காட்டிக் கொண்டு தகவல்கள் சேகரித்தார்கள். ஏதாவது தில்லுமுல்லு செய்தால் நடப்பதே வேறு என அப் பெண்கள் மிரட்டப்பட்டிருந்தார்கள். அகப்பட நேர்ந்தால் தற்கொலை செய்ய வேண்டும் எனவும் அப்பெண்களின் குழந்தைகள் இயக்கத்தால் பொறுப்பெடுக்கப்பட்டு (பலிக்கடாவாக)வளர்க்கப்படும் எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருந்தார்கள். சரத் பொன்சேகாவை கொல்ல அனுப்பிய பெண்ணும் ஒரு கர்ப்பிணி தாயாக இருந்தார்.

  Reply
 • Sri vaishnavi
  Sri vaishnavi

  இது பற்றி பேட்டி ஒன்று தமிழ் அரங்கம் வெளியிடுள்ளது. அப்போது நாம் ஒர்வரும் அது பற்றி கவனிக்கவில்லை. தமிழ் பெண்கள் ஈடுபடுதப் படர்களோ தெரியாது. அனால் சிங்கள பெண்கள் அரசினால் விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுதப்படுள்ளனர். எது எப்படி இருபினும் இது பெண்கள் மீதான வன்முறையே!-http://www.tamilcircle.net/index.php?option=com_content&view=article&id=6940:2010-04-12-19-43-35&catid=337:2010-04-06-19-21-55

  Reply
 • Loven
  Loven

  Are you all getting climax when you talk about LTTE. If you do then continue to do. This message not about LTTE brother.

  Reply
 • DEMOCRACY
  DEMOCRACY

  /ஈழத் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாமல், இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களையும் கூட மிரட்டிப் பணம் பறித்து வந்தனர் டக்ளஸ், கருணா கும்பல்கள் என அந்தத் தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது./– விக்கிலீக்.
  இந்த “வன்முறைக்கு எதிரான” “கடுமையான வன்முறையை” மக்கள்,”மக்கள் பிரதிநிதிகளிடம்” உரிய முறையில் கையளிப்பார்கள்!.இதன் மூலம் பல இலட்சம் கிரிமினல்கள் அழிக்கப்படுவது சட்டபூர்வமாக,தார்மீகமாக நியாயப்படுத்தப் படவேண்டும்?!.

  Reply
 • Kusumpu
  Kusumpu

  அராஸ்! இதை எதற்காக இங்கு எழுதுகிறீர்கள். இதுவும் விக்கிலீக்சில் வெளிவந்துள்ளதா. சரி புலிகள் இப்படி நடந்து கொண்டார்கள் அரசும் ஈபிடிபி மற்ற ஆயுதக்குழுக்கள் பெண்களை கேவலமாகப் பயன்படுத்தினார்கள். புலி செய்துள்ளது அதனால் இதையும் விட்டுவிடுபோமா? இரண்டும் பெண்கள் மீதான அத்து மீறல்களே

  Reply
 • நந்தா
  நந்தா

  இயக்கங்களில் பாலியல் உறவுகள் நடக்க முடியாது என்று அடித்துக் கூற முடியாது. அவர்களின் வயதும் ஆக்ரோஷமும் “விடுதலை” என்ற போதையும் கண்டிப்பாக பாலியல் உறவுகளை நியாயப்படுத்தியே இருக்கும்.

  புலிகளும் மற்றைய இயக்கங்களும் இந்த பாலியல் உறவை எப்படி பயங்கரவாதத்துக்கு பாவித்தார்கள் என்பது சற்று வித்தியாசமானது. பல பெண்களும் ஆண்களும் இயக்கங்களுக்குள் திருமணமும் செய்து இன்று குடும்பமாக வாழவும் செய்கிறார்கள்.

  புலிகள் கடத்தப்படும் சிறுமிகளை மீண்டும் வீட்டுக்கு ஓடாதிருக்க செய்த பாலியல் வக்கிரங்களும் கொடுமைகளும் வர்ணிக்க முடியாதவை. புலிகள் பருவமடையாத பெண்களைக் கடத்துவதில்லை. கடத்திச் செல்லப்படும் சிறுமிகளைப் போதை வஸ்துக் கொடுத்து பல புலிகளால் கற்பழிக்கப்படும் காட்சிகளை படமாக்கி பின்னர் அந்தப் படங்களையே வைத்து “இயக்கத்துக்கு எதிராக பேசினால் அல்லது நடந்து கொண்டால் “உன்ன விபச்சாரி என்று மரணதண்டனைக்கு உள்ளாக்குவோம்” என்று மிரட்டியே அந்த சிறுமிகளுக்குக் குண்டுகளைக் கட்டி விட்டார்கள். இந்த செக்ஸ் விளையாட்டில் பல பாதிரிகளும் பங்கு பற்றி உள்ளனர். இவை ஒரு காலத்தில் புலிகளின் பெண்கள் முகாமுக்கு பொறுப்பாக இருந்தவர் சொன்ன தகவல்கள்.

  இந்தக் கட்டுரையில் அமெரிக்க அதிகாரிகள் கொடுத்த செய்திகள் பற்றியே குறிப்பிடப்படுகிறது. அமெரிக்க அதிகாரிகளுக்கு இலங்கை “நிருபர்கள்” பாதிரிகள், என் ஜீ ஓ க்கள் என்பதனைப் புரிந்து கொள்ளுதல் வேண்டும்.

  என் ஜீ ஒ க்களை யுத்த வலயத்திலிருந்து இலங்கை அரசு துரத்தியதக் கண்டு குத்தி முறிந்தவர்கள் அமெரிக்கர்களும், பாதிரிகளின் வெளிநாட்டு என் ஜீ ஓ க்கள் என்பதனையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

  மேற்படி குற்றச் சாட்டுக்களை புலியாட்கள் தாராளமாக வெளினாடுகளில் பரப்பி அரசுடன் இருந்த தமிழகளின் மீது குற்றம் சாட்டியதை இப்பொழுது நினைவில் கொள்வது பொருத்தமானது.

  புலிகள் அமெரிக்காவினாலும் அதன் நேசநாடுகளினாலும் வளர்க்கப்பட்ட பயங்கரவாதக் கும்பல் என்பதற்கு இதுவும் ஒரு ஆதாரம் என்பதை இந்த தகவல்கள் நிரூபிக்கின்றன.

  Reply
 • BC
  BC

  DEMOCRACY, நீங்கள் குறிப்பிட்ட செய்தி (ஈழத் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாமல் இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களையும் கூட மிரட்டிப் பணம் பறித்தது) தேசம்நெற் செய்தியில் இல்லை. அமெரிக்க அதிகாரிகளுக்கு யார் தகவல்களை வழங்கினார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளலாம். இந்தியவில் பிரேதங்கள் வைக்கபடும் இடம் ஒன்றின் படத்தை இலங்கையில் கொல்லபட்ட தமிழர்கள் என்று செய்தி வெளியிட்டவர்கள் புலிகள்.
  Aras கூறிய தகவல் விக்கிலீக்ஸ்சில் வராவிட்டாலும் சிலருக்கு தெரிந்த உண்மை தகவல்.

  Reply
 • aras
  aras

  குசும்பு அவர்களே இரண்டும் மிக கேவலமானவையே. பெண்கள் விடயத்தில் புலிகள் யாருக்கும் குறைந்தவர்கள் அல்லர். இன்றைய கருணா செய்த பாலியல் அத்துமீறல்கள் கணக்கிலடங்காது. அப்போதெல்லாம் புலித் தலமை கண்டும் காணாமல் விட்டிருந்தது. அதே போல் குமரப்பாவின் சேட்டைகளால் இன்றும் கிழக்கு மக்கள் குமுறுகின்றனர். இதையெல்லாம் நாம் அப்போ சொன்னபோது எம்மீது துரோகிகள் என பாய்ந்தார்கள். வேதனை தரும் இந்த விடயங்களை பேசி எங்கு தான் நீதி தேட முடியும்?

  Reply
 • விளங்காமுடி
  விளங்காமுடி

  இளம் பெண்களை விபச்சாரத்திற்கு அடிமைகளாக விற்றது யார்?

  1.அரசுக்கு ஆதரவாகச் செயற்பட்ட ஆயுதக் குழுக்கள் (WiKiLeaks)
  2.விடுதலைப் புலிகள்(aras on December 17, 2010 2:15 pm)
  3.சிங்கள அரசாங்கம்(Sri vaishnavi on December 17, 2010 2:34 pm)

  இதற்கான தீர்வு என்ன?
  …..இதன் மூலம் பல இலட்சம் கிரிமினல்கள் அழிக்கப்படுவது சட்டபூர்வமாக,தார்மீகமாக நியாயப்படுத்தப் படவேண்டும்?!.
  (DEMOCRACY on December 17, 2010 3:50 pm )

  இந்தியா,வழமை போல ‘சிவதாண்டவம்'(அழித்தல் தொழிலை) ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான்.

  Reply
 • aras
  aras

  /இந்தியா, வழமை போல ‘சிவதாண்டவம்’ (அழித்தல் தொழிலை) ஆரம்பிக்க வேண்டியதுதான்./ விளங்காமுடி

  இந்தியாவை எதற்கு கூப்பிடுகிறீர்கள். கணேசலிங்கத்தில் இருந்து நாமே ஆரம்பிக்கலாமே.

  Reply
 • DEMOCRACY
  DEMOCRACY

  Thanks to the WikiLeaks revelations, war-weary Germany now knows that German officials added names to the JPEL at least 13 times. On this list, 13 names translate into 13 potential death warrants. The Germans only mark their candidates with a C for “capture,” and not with a K for “kill.” But in fact all International Security Assistance Force (ISAF) troops are authorized to shoot and kill candidates on the JPEL list if, for example, they attempt to avoid capture by fleeing. In other words, although German elite troops do not use the kill option themselves, Germany does provide its tacit approval of the killing of candidates in the zone under its control in northern Afghanistan.
  (1) It began in 2004 when Karuna broke away from the LTTE.
  (2) Douglas Devananda, was elected to Parliament in 1994 and aligned with the government.
  Abductions and Killings:
  ———————–
  6. (S) The Karuna group is probably the most active Sri Lankan paramilitary in abductions and extrajudicial killings. XXXXXXXXXXXX confided to PolOff that even MPs fear that the GSL will use Karuna to assassinate them. XXXXXXXXXXXX echoed this anxiety to us XXXXXXXXXXXX. A number of XXXXXXXXXXXX(UNP or TNA)? MPs, Muslims as well as Tamils, have told us privately that they fear for their lives. XXXXXXXXXXXX stated that he believed Karuna set up the assassination of Tamil MP Joseph Pararajasingham on Christmas Day 2005 (ref G) with the help of EPDP leader Devananda. XXXXXXXXXXXX was also positive that Karuna cadres were employed in the killing in Colombo of popular Tamil MP Nadarajah Raviraj on November 10, 2006 (ref F).
  Making Karuna Legitimate
  ————————
  13. (S) XXXXXXXXXXXX The TMVP does not yet have the status of a formal political party. According to Sri Lanka’s Constitution, new parties cannot register when an election is “pending” in any part of the country. Elections for local councils are long overdue in the Northern and Eastern Provinces, which are now in constitutional limbo following the October 1, 2006 Supreme Court decision to de-merge the two provinces. As a result, the GSL must find an existing political party for Karuna to “join,” perhaps later changing the name to TMVP, in order for Karuna to stand for elections. XXXXXXXXXXXX said thatXXXXXXXXXXXX( TNA? ) has so far resisted GSL efforts to force a shotgun marriage with Karuna, but that he may ultimately have to yield.
  Extra-Judicial Killings with the Military’s Support
  ——————————————— ——
  15. (S) Working in concert with SLA soldiers stationed in the Jaffna peninsula, the EPDP is able to conduct extortion, abductions, extra-judicial killings and other criminal acts without fear of consequences, according to numerous sources. XXXXXXXXXXXX told us about EPDP’s involvement in extra-judicial killings in Jaffna. Independently,XXXXXXXXXXXX confirmed much of XXXXXXXXXXXX’s account. He explained that when the EPDP intends to kill a target, they first provide notice to the military. The number of soldiers patrolling the streets of Jaffna (40,000 total on the peninsula) is such that there are literally soldiers stationed at every street corner. At an agreed time, all of the soldiers in the designated area take a five to ten minute “break” at once (although the normal practice is to take breaks in shifts). At that point, armed and masked gunmen, often riding on motorcycles, race down the street and assassinate the intended victim. Shortly after the killing, the soldiers’ break over, they return to their posts to deal with the aftermath. While police investigations are common, they almost never lead to arrests. XXXXXXXXXXXX also told us of a XXXXXXXXXXXX doctor XXXXXXXXXXXX who performs forced abortions, often under the guise of a regular check-up, on Tamil women suspected of being aligned with the LTTE.
  16. (S) XXXXXXXXXXXX Child Trafficking
  —————–
  17. (S) XXXXXXXXXXXX said he believes that EPDP is operating child trafficking rings in Jaffna with a base on Delft island, which the EPDP “owns.” XXXXXXXXXXXX explained that because of the large number of widows in Jaffna, men associated with the EPDP, often from neighboring villages, are used to seduce women with children, especially girls, with the promise of economic protection. After establishing a relationship, the men then take the children, sometimes by force and sometimes with the promise that they will be provided a better life. The children are sold into slavery, usually boys to work camps and girls to prostitution rings, through EPDP’s networks in India and Malaysia. XXXXXXXXXXXX maintains that children are often smuggled out of the country with the help of a corrupt Customs and Immigration official at Bandaranaike International Airport in Colombo.

  Reply
 • Thalaphthy
  Thalaphthy

  இன்றைய உலக வல்லாதிக்க நாடான ஐக்கிய அமெரிக்க அரச நிர்வாகம், மற்றைய நாடுகளின் அரசநிர்வாகத்தின்பால் எத்தகைய அபிப்பிராயங்களை கொண்டுள்ளது என்பதயே “வீக்கிலீக்ஸ்”, அமெரிக்கஅரச நிர்வாகத்திற்கு, அவர்களது தூதரங்கள் மூலமகஅனுப்பப்பட்ட அறிக்கைகளயே வெளியிட்டுக்கொண்டிருக்கிறது, ஆகையினால் இந்த அறிக்கைகள் USA பார்வையில், மற்றைய நாடுகள் எவ்வாறு செயற்படுகின்றன என்பதைத்தவிர, கள உண்மைகளை பிரதிபலிக்கின்ற உண்மைகளைச்சொல்ல வாய்ப்பில்லை! இந்த அறிக்கைகள் ஒருபக்கச்சார்பார்னவைகளே தவிர, உண்மைகளாக இருக்க வேண்டியதில்லை, ஆகையினால் அரச நிர்வாகதில் சம்பந்தப்படாதவர்கள் இதுபற்றி பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளத் தேவையில்லை. மேலும் தமிழ்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள்தான் அமெரிக்க தூதுவர்களுக்கு இந்தவிடயங்களைச் சொல்லியிருக்கிறார்களென்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதிலிருந்து தெரியவரும் உண்மை என்னவென்றால், தமிழ்க்கட்சிகளின் தலைவர்கள் எவருமே இலங்கை அரசநிர்வாகத்தில் நம்பிக்கைவைக்கவில்லையென்பதுதான்.

  Reply
 • BC
  BC

  //இந்த அறிக்கைகள் USA பார்வையில், மற்றைய நாடுகள் எவ்வாறு செயற்படுகின்றன என்பதைத்தவிர, கள உண்மைகளை பிரதிபலிக்கின்ற உண்மைகளைச்சொல்ல வாய்ப்பில்லை! //
  சரியாக சொன்னீர்கள் தளபதி.புலிக்கு பிள்ளைகள் பிடித்து கொடுத்த சிறிதரன் போன்றவர்களை கொண்ட தமிழ் தேசியக் கூட்டமைப்பின் தகவல்கள் எப்படியிருக்கும்!
  மாயா எங்கே? உடனடியாக வரும்படி அழைக்கபடுகிறார்.

  Reply
 • DEMOCRACY
  DEMOCRACY

  தளபதி!?,நீங்கள் கூறுவது சரி.
  /ஈழத் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாமல், இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களையும் கூட மிரட்டிப் பணம் பறித்து வந்தனர் டக்ளஸ், கருணா கும்பல்கள் என அந்தத் தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது./-http://thatstamil.oneindia.in/news/2010/12/17/karuna-engaged-killings-extortion.html —இந்த செய்தியைப் பற்றியும் உங்கள் கருத்தைக் கூறுங்கள்!.

  Reply
 • Ajith
  Ajith

  புலிகள் கடத்தப்படும் சிறுமிகளை மீண்டும் வீட்டுக்கு ஓடாதிருக்க செய்த பாலியல் வக்கிரங்களும் கொடுமைகளும் வர்ணிக்க முடியாதவை. புலிகள் பருவமடையாத பெண்களைக் கடத்துவதில்லை. கடத்திச் செல்லப்படும் சிறுமிகளைப் போதை வஸ்துக் கொடுத்து பல புலிகளால் கற்பழிக்கப்படும் காட்சிகளை படமாக்கி பின்னர் அந்தப் படங்களையே வைத்து -Nantha

  This itself identify your dirty politics and cruely of your mind. This is completely nonsence. If you have evidence to prove any of your lies Why don’t you go to Sinhala Sri Lanka courts and bring those into justice. It is your government, your law, your judges. Why don’t you release those video clips through Thesamnet
  I challege you can you prove any of this allegations?

  Reply
 • thurai
  thurai

  அஜீத் அவர்களே,
  புலிகள் தமிழீழப்போராட்டத்தில் தோல்வியடைந்தாலும் தங்கள் மீது சுமத்தப்படும் குற்ரங்களிலிருந்து விடுபடுவதில் வெற்ரியே அடைந்துள்ளனர்.
  புலம் பெயர் தேசங்களில் 15 வருட வாழ்கையில் உலகின் செல்வந்தர் வரிசையில் எண்ணக்கூடிய 40 வயதிற்குட்பட்ட தமிழர் எத்தனை பேர் தெரியுமா? இவர்கள் இப்படி வாழ்வதற்கு எத்தனை கொலைகள் கொலை மிரட்டல்கள் உலகமெங்கும் நடந்தன எனத் தெரியுமா?

  இவர்களில் ஒருவரையாவது கூண்டில் ஏற்ர தமிழர்களிற்காக சிங்கள அரசினை தமிழர்களின் பகைவர்களாகக் காட்டும் உங்களால் முடியுமா? முயற்சி எடுப்பீர்களா? –துரை

  Reply
 • நந்தா
  நந்தா

  அஜித்:
  அப்படியான ஒரு பெண்ணை(உயிருடன் இருந்தால்) கண்டு பிடித்துக் காட்டினால், உமது சகோதரனுக்கு அல்லது உறவினருக்கு கல்யாணம் கட்டி வைக்கத் தயாரா?

  Reply
 • rohan
  rohan

  //இந்த அறிக்கைகள் ஊஸா பார்வையில், மற்றைய நாடுகள் எவ்வாறு செயற்படுகின்றன என்பதைத்தவிர, கள உண்மைகளை பிரதிபலிக்கின்ற உண்மைகளைச்சொல்ல வாய்ப்பில்லை! //
  /ஈழத் தமிழர்கள் மட்டுமல்லாமல், இந்திய வம்சாவளி தமிழர்களையும் கூட மிரட்டிப் பணம் பறித்து வந்தனர் டக்ளஸ், கருணா கும்பல்கள் என அந்தத் தகவலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த செய்தியைப் பற்றியும் உங்கள் கருத்தைக் கூறுங்கள்!/

  சரியான கேள்வி – நான் நினைத்த அதே விடயத்தைக் கேட்டிருக்கிறீர்கள்.

  தமக்குக் கிடைத்த தகவல்களை வைத்துக் கொண்டு தமது பார்வையில் தாம் வாழும் நாடுகளும் அரசியல்வாதிகளும் என்ன செய்கின்றன/செய்கின்றார்கள் என்று தமது மேலாளர்களுக்காக அமெரிக்கப் பிரதிநிதிகள் அனுப்பிய விளக்கங்கள் இவை. பணத்துக்காகவும் அரசியல் நன்மைக்காகவும் உயிர் மீதான பயத்துக்காகவும் இயங்கும் செய்தியாளர்களையும் அரசியல் விண்ணாணர்களையும் விட இந்த அறிக்கைகளில் உண்மை தொனிக்கிறது. டக்ளஸ் மற்றும் கருணா பற்றி வந்திருக்கும் தகவல்கள் அத்தனையும் உண்மை தானே? ஒரு வியாபார நிலைய அதிபரைக் கடத்திக் கப்பம் கேட்ட கும்பல் கொட்டாஞ்சேனையில் வைத்து மடக்கப்பட்டது. அந்தக் கிரிமினல் டக்ளஸின் ஆள் என்பதும் உறுதியானது. அரசியல் அழுத்தம் காரணமாக இந்தக் கிரிமினலை பொலிஸ் நழுவவிட்டது. ஆனாலும், இது குறித்து ஊடகவியலாளர் கூட்டம் ஒன்றையும் மனோ கணேசன் – விக்கிரமபாகு போன்றோர் நடாத்திப் பார்த்தனர். பயன் என்னவோ பூச்சியம் தான்! களனியைச் சேர்ந்த ஓர் அடாவடி அரசியல்வாதிக்கும் இவ்வாறான கடத்தல்களில் ஆழமான பங்கு இருக்கிறது என்ற செய்தியும் வரும் என்று நம்புகிறேன்.

  //ஆகையினால் அரச நிர்வாகதில் சம்பந்தப்படாதவர்கள் இதுபற்றி பெரிதாக அலட்டிக்கொள்ளத் தேவையில்லை.//
  ரவிராஜ், பரராஜசிங்கம் பற்றி வந்த் செய்திகளும் தவறு தானோ என்னவோ?

  Reply
 • rohan
  rohan

  //புலம் பெயர் தேசங்களில் 15 வருட வாழ்கையில் உலகின் செல்வந்தர் வரிசையில் எண்ணக்கூடிய 40 வயதிற்குட்பட்ட தமிழர் எத்தனை பேர் தெரியுமா? இவர்கள் இப்படி வாழ்வதற்கு எத்தனை கொலைகள் கொலை மிரட்டல்கள் உலகமெங்கும் நடந்தன எனத் தெரியுமா? //
  சரி கேட்க மட்டும் தான் தெரியுமா, அல்லது பதிலும் வைத்திருக்கிறீர்களா? அல்லது, பதில் சொன்னால் இந்தத் தகவலைத் தந்தவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி ஆகிவிடும் என்று கூறவேண்டாம்.

  Reply
 • thurai
  thurai

  //சரி கேட்க மட்டும் தான் தெரியுமா, அல்லது பதிலும் வைத்திருக்கிறீர்களா? அல்லது, பதில் சொன்னால் இந்தத் தகவலைத் தந்தவர்களின் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறி ஆகிவிடும் என்று கூறவேண்டாம்.//றோகன்

  விரைவில் ரைகர்லீக்ஸ் தோன்றும் அப்போ எல்லாம் தெரியவரும். துரை

  Reply
 • Thalaphathy
  Thalaphathy

  திரு. Rohan அவர்களே!
  மேற்படி வெளியான ஆவணத்தில் இருந்த எல்லா விடயங்களைப் பற்றித்தான் நான் எனது கருத்தை சுருக்கமாக முன்வைத்தேன், அதற்காக டக்ளஸ்ற்கோ அல்லது கருணாவிற்கோ வக்காளத்து வாங்கவல்ல. உங்களுக்கு அவைகள் முழுவதும் உண்மையாகப்பட்டால் அதை உங்களது உண்மையாக வைத்திருங்கள். என்நோடு வாதட வரவேண்டாம்! மேலும் இந்தக் குறளை மீண்டுமொருமுறை பதிவிடுகிறேன். “எப்பொருள் யார் யார் வாய்க்கேட்பினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்ப(அவரவர்)தறிவு”

  Reply
 • Thalaphathy
  Thalaphathy

  திரு. DEMOCRACY அவர்களே!

  இலங்கை அரசோடு இணையாத மலையகத்தமிழ்க்கட்சிகள் இல்லையா? – உ+ம்: புலிஆதரவாளரும், தற்போது சகோதரர்களுக்கிடையில் அடிபட்டுக்கொள்பவர்களும்.

  Reply
 • தேசியம்
  தேசியம்

  //சிறுமிகளைப் போதை வஸ்துக் கொடுத்து பல புலிகளால் கற்பழிக்கப்படும் காட்சிகளை படமாக்கி பின்னர் அந்தப் படங்களையே வைத்து “இயக்கத்துக்கு எதிராக பேசினால் அல்லது நடந்து கொண்டால் “உன்ன விபச்சாரி என்று மரணதண்டனைக்கு உள்ளாக்குவோம்” என்று மிரட்டியே அந்த சிறுமிகளுக்குக் குண்டுகளைக் கட்டி விட்டார்கள். இந்த செக்ஸ் விளையாட்டில் பல பாதிரிகளும் பங்கு பற்றி உள்ளனர். இவை ஒரு காலத்தில் புலிகளின் பெண்கள் முகாமுக்கு பொறுப்பாக இருந்தவர் சொன்ன தகவல்கள்//நந்தா on December 17, 2010 4:32 pm

  புலிகள் மீது மிக உண்மையான ஆனால் கடுமையான விமர்சனங்கள் பல (மோசமான தலைமை, ஜனநாயக மறுப்பு….) வைக்க முடியும். ஆனால் உங்கள் வக்கிரமான எண்ணங்களை அவர் சொன்னார் இவர் சொன்னார் என சரடு விடுகிறீர்கள். இங்கும் “பாதிரி” என்ற சொல்லை செருகிவிட்டீரே. நந்தாவின் சகல பின்னூட்டங்களையும் படிக்கவும்.

  Reply
 • Ajith
  Ajith

  இவர்களில் ஒருவரையாவது கூண்டில் ஏற்ர தமிழர்களிற்காக சிங்கள அரசினை தமிழர்களின் பகைவர்களாகக் காட்டும் உங்களால் முடியுமா? முயற்சி எடுப்பீர்களா? –துரை
  Mr. Thurai, You have all evidence and facts. It is your duty or Sinkala governments duty to do? Why you are asking me? Go to the embassy with your facts and they will help you?

  /அப்படியான ஒரு பெண்ணை(உயிருடன் இருந்தால்) கண்டு பிடித்துக் காட்டினால், உமது சகோதரனுக்கு அல்லது உறவினருக்கு கல்யாணம் கட்டி வைக்கத் தயாரா? – நந்தா, ஏன் இன்னும் கண்டுபிடிக்க வில்லையா

  Reply
 • BC
  BC

  துரை, நீங்கள் December 18, 2010 10:22 am வைத்த கருத்து சிறந்தது.

  Reply
 • விளங்காமுடி
  விளங்காமுடி

  கேட்டெழுதி, பார்த்தெழுதி கணக்கு விடும் அதிகாரிகளை அமெரிக்கா, தன் ராஜரீக வேலைகளுக்கு பயன்படுத்துவதில்லை. அவர்களும் ஒரு பக்க கருத்துகளை மட்டும் விழுங்குவதில்லை. பல பக்கங்களிலிருந்தும் ‘கோள்மூட்டல்கள்’ அவர்களுக்கு இலவசமாகக் கிடைக்கும். அடிக்கடி ‘தண்ணிப்பாட்டி’ வைக்கிற இராஜதந்திரிகள் அவர்கள். அதனால்தான் உண்மைகளை, உலகம், விக்கிலீக்ஷின் மூலம் தேடுகிறது.

  Reply
 • தேசியம்
  தேசியம்

  நந்தா-
  உங்கள் பின்னூட்டங்கள் மிகவும் வஞ்சக நோக்காக தெரிகிறது. தமிழ் மக்களை எப்படிக் கூறு போடுவது என்பதில் முனைப்புடன் தொழிபடுகிறது தெளிவாக தெரிகிறது. நீங்கள் பால்தாக்கரேக்கு நண்பர் போலவும், ஹூல்க்கு சமபந்தி போலவும் கருத்தாடல் செய்கிறீர்கள். ( நந்தாவின் சகல பின்னூட்டங்களையும் படிக்கவும்). யாருக்கு சேவகம்?

  Reply
 • நந்தா
  நந்தா

  தேசியம் புலிகளின் துப்பாக்கியை தேசம்னெற்றில் காட்ட முடியாது ஆனால் தேசியம் தேங்காய் மாங்காய் என்ற பெயர்களில் எழுதி என்ன சாதிக்கப் போகிறீர்கள்?
  எனக்கு எசமானர்கள் இருந்தால்த்தானே சேவகம் செய்ய! ஆனால் உங்களுக்கு எசமானர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது தெளிவு.

  அஜித்: ஒன்றல்ல. பத்துக்கு மேற்பட்ட பெண்களைக் கண்டு பிடித்தாயிற்று. உங்கள் வீட்டு மாப்பிள்ளைகள் தயாரா?

  Reply
 • தேசியம்
  தேசியம்

  நந்தா, புலிகளுக்கு எதிரான பல்வேறு வகையான யுத்த குற்றச்சாட்டுகள் உண்டு. அது உண்மையும் கூட. தமிழ் மக்களால் முதன் முதலில் கேள்விப்பட்டும் உங்கள் குற்றச்சாட்டை நிரூபிக்க வேண்டிய கடமைப் பாடு உங்களுக்கு உள்ளது. சாட்சிகளை தேசத்தில் பதியவிடவும்.

  Reply
 • thurai
  thurai

  அஜீத், உங்களிற்குத் தெரியுமா சில பாடசாலைகளில் ஆசிரியர் மாணவர்களை தண்டிப்பதில்லை. காரணம் ஒன்று அந்த மாணவனின் முன்னேற்ரத்தில் அந்த ஆசிரியர்களிர்கு அக்கறையில்லை. இரண்டாவது, தண்டித்தால் மாணவனின் பெற்ரோர் ஆசிரியருடன் பகைத்தும் கொள்வார்களென்பதே.

  இலங்கை அரசும், புலம் பெயர்நாடுகழும் எதனைச் செய்கின்றன என்பதை இன்னமும் புரியவில்லையா? உங்களைப்போல் தமிழரின் பிரச்சின என்னவென அறியாமல், பிரச்சினை தீர்க்க வெளிக்கிட்டால் தமிழரை அழிக்க வேறு யாரும் தேவையில்லை. நீங்கள் பட்டினிகிடக்கும் பசுவிற்கு புல்லுப்போட முயல்கின்றீகள். இன்னொருவர் பசு சாகும்வரை பால் கறக்கின்றாரென்பதை பார்க்கவில்லை.-துரை

  Reply
 • thurai
  thurai

  பிசி
  எம்மக்களை வன்னியில் கேடயங்களாக வைது போர்செய்த கோளைகளை மாவீரராக்கி, எம்மக்களின் சிதைந்த உடலினை விளம்பரமாக்கி, அரசியல் பேசும் கோரக்குணம் கொண்ட புலிகளை விட புலதில் வேறுயாரும் உண்டா? இத்தனைக்கும் உடந்தையாக இருந்த ஜிரிவி, தமிழர்களின் மரணங்களில் சேர்த்த பணத்தில் செய்யும் வியாபாரத்திற்கு விளம்பரமும் செய்து வாழ்கின்றர்கள். இந்த உலகத்தமிழரை ஒன்றிணைக்கும் ஊடகங்களிற்கு இந்த திருடர்களைத் தெரியாமலா இருக்கும். இவர்களனைவரிற்கும் ஓர்நாள் பதில் கிடைக்கும். –துரை

  Reply
 • Naadoode
  Naadoode

  //புலிகள் கடத்தப்படும் சிறுமிகளை மீண்டும் வீட்டுக்கு ஓடாதிருக்க செய்த பாலியல் வக்கிரங்களும் கொடுமைகளும் வர்ணிக்க முடியாதவை. புலிகள் பருவமடையாத பெண்களைக் கடத்துவதில்லை. கடத்திச் செல்லப்படும் சிறுமிகளைப் போதை வஸ்துக் கொடுத்து பல புலிகளால் கற்பழிக்கப்படும் காட்சிகளை படமாக்கி பின்னர் அந்தப் படங்களையே வைத்து “இயக்கத்துக்கு எதிராக பேசினால் அல்லது நடந்து கொண்டால் “உன்ன விபச்சாரி என்று மரணதண்டனைக்கு உள்ளாக்குவோம்” என்று மிரட்டியே அந்த சிறுமிகளுக்குக் குண்டுகளைக் கட்டி விட்டார்கள். இந்த செக்ஸ் விளையாட்டில் பல பாதிரிகளும் பங்கு பற்றி உள்ளனர். இவை ஒரு காலத்தில் புலிகளின் பெண்கள் முகாமுக்கு பொறுப்பாக இருந்தவர் சொன்ன தகவல்கள்.//

  புலிகளின் மனித உரிமை மீறல்கள் ஜனநாயக மீறல்கள் என்பவை பிரச்சித்தமானவை. அதில் யாருக்கும் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை. ஆனால் நந்தா முன்வைத்தருப்பது ஒரு பாரதூரமான குற்றச்சாட்டு. இதுவரை இவ்வாறான குற்றச்சாட்டு எதுவும் புலிகள் குறித்து முன்வைக்கப்பட்டதாக இல்லை. புலிகள் இயக்கத்துக்குள் பாலியல் ரீதியான குழறுபடிகள் எதுவும் இடம் பெற்றிருக்காது என்று எவரும் வாதிட முடியாது. ஆனால் இது வெறும் குழறுபடியுடன் சம்பந்தப்பட்டதல்ல. விடுதலை என்கிற நோக்கிற்காகப் போன பெண்களும் அதற்காகப் பிடித்து வரப்பட்டோரும் நடாத்தப்பட்ட முறைமை குறித்தானது.

  இவ்வளவு பாரதூரமான ஒரு பிரச்சினையை விக்கிலீக்ஸ் டக்ளஸ் மற்றும் கருணா குழுவினரின் கப்பம் கடத்தல் விபச்சாரத்துக்குப் பெண்களைப் பயன்படுத்துதல் இராணுவத்துக்கு சப்ளை பண்ணுதல் என்கிற விக்கிலீக்ஸ்இன் ஆதாரங்கள் வரும் வரை அதுவும் அந்த ஆதாரங்கள் குறித்த குறிப்பு தேசம் நெற்றில் வரும் வரை நந்தா வெளியிடாது மெளனம் காத்திருக்கிறார் என்பது விடுதலைப் புலிகள் செய்ததாகக் கூறப்படுகிற குற்றத்தை விட பன்மடங்கு அதிகமானது.

  தேசம் நெற்றில் தொடர்ச்சியாகப் பின்னூட்டமிட்டு வரும் நந்தா இவ்வாறான ஒரு விடயத்தை தெரிந்திருந்தும் அது பற்றி தக்க ஆதாரங்களோடு முன்னரே தேசம் நெற்றில் முன்வைக்காது இப்போது சொல்வது என்பது அவரது கூற்று குறித்த சந்தேகத்தைத் தோற்றுவிக்கிறது. அதனை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டியது அவரது கடமை.

  இரண்டாவது அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு உரிய நீதியைப் பற்றிப் பேசாது அவ்வாறான பெண்களை முன் பின் முகம் தெரியாதவரை கட்டத் தயாரா என்பது அதை விட அநீதியானது. அந்தப் பெண்களிள் மனநிலை குறித்த அவர்களுடைய சுயத்துவம் குறித்த புரிதலின்றி அவர்களைக் கொச்சைப்படுத்துவது.

  இது வெறும் கலியாணப் பிரச்சினை இல்லை. அவர்களுடைய வாழ்வு சுயத்துவம் உரிமை மனித உரிமை மீறல் ஜனநாயக மறுப்பு என்று இத்தியாதி விடயங்களோடு தொடர்புடையது. நந்தா தன் கூற்றை மெய்ப்பிக்கத் தவறுவது அவர் தன்னைத் தானே யார் என்று அறிவிப்பதாவே இருக்கும்.

  Reply
 • நந்தா
  நந்தா

  விக்கிலீக்ஸ் அமெரிக்க அரசின் தொடர்புகளையும், அமெரிக்க அதிகாரிகள் கொடுத்த தகவல்களையும் மட்டுமே வெளியிடுகிறது. அது “சத்தியமாக” இருக்கிறது என்று யார் நம்புவார்கள்?

  இலங்கையிலுள்ள அமெரிக்க தூதர் அமெரிக்க அரசுக்கு அனுப்பிய தகவல்களில் அரசு சார்பு இயக்கங்கள் பற்றிக் கூறிய கருத்துக்களை நம்ப புலி வால்களைத் தவிர வேறு யாரும் கிடையாது. ஆனால் அதே கால கட்டத்தில் புலிகள் செய்த பயங்கரவாதம் பற்றியோ, தற்கொலைத் தாக்குதல்கள் பற்றியோ எது வித தகவல்களையும் அமெரிக்க தூதர் அனுப்பாத காரணம் என்ன? புலிகளின் பயங்கரவாதம் அமெரிக்க அனுசரணையுடன் நடத்தப்படுகிறது என்ற காரணத்தினாலா?

  அரசு சார்பு தமிழ் இயக்கங்கள் அமெரிக்காவுக்கும், புலிகளுக்கும் சர்வதேச மட்டத்தில் பெரும் பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தியிருந்தன. எனவே அந்த அமைப்புக்கள் மீது சேறு வீசுவதில் அமெரிக்கா தூதர் கேவலமான பங்களிப்பைச் செய்துள்ளார்.

  நோர்வே சமாதான காலத்தில் புலிகள் அரசு சார்பு இயக்கங்களின் அங்கத்தவர்களை வேட்டையாடியது பற்றியோ அல்லது ஈ பி டீ பி இயக்கத்தினர் நோர்வே கண்காணிப்பாளர்களின் அலுவலகத்துக்கு புலிகளால் கொல்லப்பட்ட தமிழர்களின் பிரேதங்களுடன் சென்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தியது பற்றியோ அமெரிக்க தூதர் மவுனம் காத்த மர்மம் என்ன?

  எனவே வீக்கிலீக்ஸில் வந்துவிட்டது என்று குதிக்கத் தேவையில்லை. இது வரையில் இலங்கயில் வெளியான அல்லது கண்டு பிடிக்கப்பட்ட தகவல்களின்படி புலிகளே பெண்களை தங்களது தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். அடுத்தது ஆட்கடத்தலில் புலிகள் தவிர்ந்த யாராவது ஈடுபட்டிருக்கிறார்களா? மொத்தத்தில் அமெரிக்கா அரசு புலிகளுக்கு “நல்ல பெயர்” வாங்கிக் கொடுக்க முனைந்துள்ளது.

  புலிகளின் கற்பழிப்புப் பிரச்சனையை இப்பொழுது நான் எழுதவில்லை. தெசம்நேற்றில் பல மாதங்களுக்கு முன்னரே எழுதியுள்ளேன். தேடிப் படிக்கவும்
  ஆதாரங்களுடன் வருவதற்கும் வழக்காடுவதற்கும் தேசம்நெற்நீதி மன்றம் அல்ல. தகவல்கள் மாத்திரம் தெரிவிக்கப்படும். அதன் பலா பலன்களை இலங்கயில் பார்க்கலாம்!

  Reply
 • நந்தா
  நந்தா

  //இரண்டாவது அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கு உரிய நீதியைப் பற்றிப் பேசாது அவ்வாறான பெண்களை முன் பின் முகம் தெரியாதவரை கட்டத் தயாரா என்பது அதை விட அநீதியானது. அந்தப் பெண்களிள் மனநிலை குறித்த அவர்களுடைய சுயத்துவம் குறித்த புரிதலின்றி அவர்களைக் கொச்சைப்படுத்துவது.//
  அழுவது புரிகிறது. “டேய் இந்தப்பயல் அத பொம்பிளையளை அடுத்தவன் தலையில் கட்டி விடப் பாக்கிறான்” “சீதனமும் போச்சு, ஆதனமும் போச்சு” என்ற கத்தல் கேள்க்கிறது. அந்த உயிர் தப்பிய பெண்கள் வெளினாடுகளிலுள்ள புலிப் பச்சொந்திகளை விட படு ஸ்மார்ட். நிஜப் புலிகலைப் பார்ப்பது வெளினாட்டுக் கடதாசிப் புலிகளுக்கும், உண்டியல் புலிகளுக்கும் உதறல் எடுக்கும் விஷயம் என்பதும் எங்களுக்குத் தெரியும்.

  இலங்கையில் தமிழ் பெண்கள் கற்பழிக்கப்படுகிறார்கள் என்று புலிகும்பல்கள் எழுதாதநாளே கிடையாது. அப்பொளுது போகாத மானம் இப்பொளுது போகிறது என்பது எப்படி? சிலவேளைகளில் புலிகள் கற்பழிப்பு, பலாத்காரம் செய்தால் அது “ஈழப் போராட்டத்தின் ஒரு பகுதி” என்று நம்ப வேண்டுமா? இலங்கை தமிழ் பெண் சமூகத்தை புலிகள் இழிவு படுத்தாத ஒரு நாள் உண்டா?

  Reply
 • DEMOCRACY
  DEMOCRACY

  அரசு சார்பு தமிழ் இயக்கங்கள் அமெரிக்காவுக்கும், புலிகளுக்கும் சர்வதேச மட்டத்தில் பெரும் பாதிப்புக்களை ஏற்படுத்தியிருந்தன. எனவே அந்த அமைப்புக்கள் மீது சேறு வீசுவதில் அமெரிக்கா தூதர் கேவலமான பங்களிப்பைச் செய்துள்ளார்.- நந்தா on December 19, 2010 9:13 am.
  US embassy cables: Human rights abuses by Tamil Tigers:
  guardian.co.uk, Thursday 16 December 2010 21.30 GMT.
  Tuesday, 12 June 2007, 03:23
  S E C R E T SECTION 01 OF 03 COLOMBO 000830
  SIPDIS
  SIPDIS
  XXXXXXXXXXXX
  EO 12958 DECL: 06/11/2017
  TAGS PTER, PHUM, MOPS, PGOV, CE
  SUBJECT: SRI LANKA: TAMIL TIGERS SIPHON OFF PART OF
  INTERNATIONAL RELIEF FUNDS
  Classified By: Ambassador Robert O. Blake, Jr., for reasons 1.4(b,d).

  1. (S) SUMMARY: In late May PolOff met the XXXXXXXXXXXX described the LTTE’s complete control of all activities that take place in Tiger-controlled territory, including forced conscription and the use of the Tamil Rehabilitation Organization (TRO) to extract money from INGOs. XXXXXXXXXXXX also criticized the Sri Lanka Monitoring Mission’s (SLMM) complacency in the face of coercive techniques the LTTE employs to maintain control of its northern stronghold. On June 8, after meetings with representatives from UNICEF, UNHCR and the World Food Program to discuss how these organizations fund projects operating in the Vanni, Emboffs confirmed that in some circumstances INGOs are required to work with TRO to accomplish their project goals. END SUMMARY.

  FORCED CONSCRIPTION

  ——————-

  2. (C) On May 21, PolOff met XXXXXXXXXXXX private organization that provides assistance to refugees. XXXXXXXXXXXX described the LTTE’s “one person per family” forced conscription program. XXXXXXXXXXXX stated that the Tigers require at least one person between the ages of 18 and 35 per family to fight for the LTTE, apparently believing that if the “draftees” are at least 18 years old, the international community cannot criticize the Tigers for requiring military service. XXXXXXXXXXXX stated that the LTTE provides written notice to draftees with orders to report to a particular military office for service. If they fail to report, they are taken forcibly, often at night.

  3. (C) XXXXXXXXXXXX noted that the average age of LTTE “recruits” is now 17 years old. He confirmed, however, XXXXXXXXXXXX allegation of forced conscription of those 17 years old and older, stating that if a person failed to leave the Vanni before he or she turned 17, there was an extremely high likelihood of being drafted by the Tigers…….

  COLOMBO 00000830 003 OF 003

  have at least some involvement with the LTTE through the TRO. Our sense is that the money derived from these charities probably goes to fund the LTTE administration in the territory it occupies, rather than arms purchases. The LTTE’s internal revenues are likely minuscule compared with what it raises abroad from the Tamil Diaspora. It is probably these overseas revenues that are used to purchase arms for import into the Vanni. BLAKE.

  Reply
 • நந்தா
  நந்தா

  Prabhakaran is our Holy Father!
  Wednesday, March 18, 2009 Leave a Comment
  By Mohan Gunaratnam and Ranjan Jayakody in Vavuniya

  (March 19 , Vavuniya, Sri Lanka Guardian) The question that is being asked widely in Sri Lanka is the whereabouts of the Rev Father James Pathinathar. He was one of those along with another priest who herded the advance group of civilians in Wanni especially from the townships along the A9 Highway and persuaded them to march towards Mullaitivu telling them that it was for their safety because of the impending invasion of the Sri Lankan Forces.

  They were told that the armed forces were bent on genocide against the Wanni people and young girls would be gang-raped by the Sinhala soldiers and killed. This was exactly what was also told to the people in Jaffna in October 1995 and thousands were made to march all the way to Wanni amidst squally and inclement monsoonal showers. The LTTE has done this quite often and in Vakarai two years ago children from two schools were used as human shields.

  Soon after the Jaffna Human Shield March, seven torture camps for women were found by the Armed Forces in and around the Jaffna City where there were several women who were raped, tortured and imprisoned. These camps were managed by Adele Balasingam and some of the prisoners who were rescued by the army may be alive and will be able to relate their horrendous experiences. Adele Balasingam was evil incarnate and was a constant caller at the Catholic Bishop House in Jaffna.

  A middle-aged woman who escaped from the clutches of Adele Balasingam and the Tiger guards and reached Vavuniya was so shocked that it took her nearly a year to start talking and slowly relate her ghastly experience. She was from Chavakacheri and her three sons were members of the EPRLF. One of her sons was shot in front of her by the Tiger gang and the other two escaped and are now living in Orissa.

  This lady managed to escape when the security became lax in the wake of the armed forces marching into Jaffna. She had extensive injuries while crawling under the barbed wire fence and walked all the way to Pooneriyan and then to Vavuniya.

  In her own words in Tamil, “every day young women and girls were systematically raped and tortured and even killed all under the direction of Adele Balasingam.” Surely this Australian wife of Prabhakaran’s counselor Balasingam is a candidate for human rights abuses indictment.

  The LTTE went on a murderous campaign against all the other liberation groups and hundreds were killed and most of the women, especially the young girls were taken to Adele Balasingam’s torture camps. Violence was so methodically and determinedly instilled into the Tiger training programme, that whoever went through it became beasts.

  Conscience and reasoning were erased off totally and they had developed the mentality they could do anything they wanted and raping was a primary factor to show their newly gotten power over the others. The way the LTTE was orienting the Tamils, even the four-footed feline of the jungles whose identity they took would be ashamed of their behavior.

  This Tiger Terror orientation has also infected the Tamil Diaspora to some extent as could be seen in the demonstrations held in certain overseas cities to save this vermin without realizing that it is their own people who are suffering and they are aiding and abetting genocide against them with the LTTE as the perpetrators. If the Government of Sri Lanka was intent on genocide, Wanni would have been laid to waste in a matter of hours. If not for the determination of the government to save those who are being held as human shields by the LTTE, the war would have been over by now.

  “We also hear from our Canadian friends that the Catholic Church functioning among the Tamil Diaspora is in no way linked to any diocese in Canada but only with that in Jaffna. May be it is also a loot keeper for the LTTE in Canada to facilitate transfer of funds to the LTTE.”

  Human shields, conscription of children, forcing young girls to become suicide bombers after they are mercilessly de-virginized by Tiger bulls, attacking civilians and often among, and amidst civilians and provoking the police and armed forces to attack civilians have been the way LTTE has been handling their campaign for what they claim to create a State of Tamil Eelam.

  If statements made by people like the Bishop Thomas Savundranayagam are closely examined, they only want to save the Tigers even if it needs to sacrifice thousands of civilians to do so. This is why the Rev James Pathinathar led the advance group of civilians like a herd of goats for sacrifice at the altar of the Holy Father Prabhakaran.

  There is also the Catholic Bishop of Mannar Jospeh Rayappu who has been the resident priest in Wanni for Prabhakaran and his gang and the frontier he exploited in the LTTE relations with the Scandinavians especially the Norwegians and more precisely, Eric Solheim. Recently, he has been quiet and is believed to be staying with Prabhakaran in his bunker.

  However, he made his presence in Vavuniya a few days ago to meet his Sinhala clergy counterparts but kept his peace without any comments. It was this Bishop Rayappu who gathered the Statue of Mother Mary and ran into the arms of the Tigers. The northern Catholic clergy who claim to be the spokespersons of the Tamil community are known as the Cassocked Tigers. There are questions to ask, indeed demand of the Catholic Church and its clergy.

  Do they really look up to the ace killer and murderer Prabhakaran as their leader and saviour of the Tamil people? Where was the Catholic Church when the LTTE was torturing and murdering thousands of Tamils soon after the IPKF left? Why was the Catholic clergy silent on the conscription of children and recruitment of young girls as suicide bombers? And now why do they want to save this murderous gang? And why did Father James Pathinathar and a group of nuns persuade the Wanni people to march to Mullaiutivu?

  We will recommend the Human Rights Commissioner Madame Navaneetham Pillay to start doing her homework about human rights abuses with the first chaper being the activities of the Catholic Church in this respect. It is also time the Government of Sri Lanka begins questioning the bona fides of the Catholic Church in the north and East.

  We also hear from our Canadian friends that the Catholic Church functioning among the Tamil Diaspora is in no way linked to any diocese in Canada but only with that in Jaffna. May be it is also a loot keeper for the LTTE in Canada to facilitate transfer of funds to the LTTE. In Canada just about every pro-LTTE Tamil Diaspora organization is concentrated heavily on collecting funds.

  The whole involvement of the Catholic Church began with the way it aided the developing brat Prabhakaran with his various bank robberies in Jaffna. The church was his keepers of his loot and probably also managed the loot to purchase the initial arms. Did we ever realize at that time that this youngster will become the most monstrous terrorist in the world today and extract a terrible price on the Tamils and cause such devastation on Sri Lanka?

  Sri Lanka Guardian

  Reply
 • Naadoode
  Naadoode

  நந்தா என்னுடைய கேள்விகள் எவற்றுக்கும் உங்களிடம் பதிலில்லை. உங்களுக்கு பாதிக்கப்பட்ட பெண்களுக்கான நீதி அவர்களுடைய எதிர்காலம் என்பதை விட புலிகள் மீதான காய்ச்சலே அதிகமாக – அது எவ்வளவு நியாயமாக இருப்பினும்- இருக்கிறது.

  எப்படி புலி வால்களுடைய ஒப்பாரிகளும் எதிர்வினைகளும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய எதிர்காலத்துக்கு அவர்களுடைய இருப்புக்கு உதவாதோ அவ்வாறு தான் உங்களுடைய காய்ச்சலும். இவ்வாறான பொறுப்பற்ற எழுத்துக்கள் எப்போதுமே உண்மைகளுக்குத் தடையாக அமைநது விடக் கூடியவை அவ்வளவு தான். அதைப் புரிந்து கொள்ளக் கூடிய பொறுப்புணர்வு உங்களிடமிருப்பதாகத் தெரியவில்லை. அவ்வளவு தான்.

  Reply
 • நந்தா
  நந்தா

  பொறுப்புணர்வு என்பது யாரிடம் இல்லை. உங்களுக்கு புலிகளைக் காப்பாற்றும் எண்ணம் இருக்கிறது. அது என்ன பொறுப்புணர்வோ தெரியவில்லை.

  உண்மைகளை எழுதினால் உண்மைக்குத் தடை வந்து விடுமாம். உண்மைகளைக் கண்டவுடன் “ஐயகோ” என்று குரலெழுப்பும் உங்களைப் போனறவர்கள் வெறும் நீலிக் கண்ணீர் வடிப்பவர்களே ஒழிய சமூகத்துக்கு எப்பொழுதும் உதவாதவர்களே!

  Reply
 • Naadoode
  Naadoode

  நான் ஒரு போதும் புலிகளைக் காப்பாற்றும் வண்ணம் எழுதியதாக இல்லை. இன்னும் அவர்கள் மீதான விமர்சனத்தால் நாடோடியாக துன்பப்பட்டவன்.

  இந்தச் சமூகத்திற்கு என்னால் பாரிய பங்களிப்பு எதுவும் செய்து விட்டதாக எந்த எண்ணமும் என்னிடமில்லை. எதைக்கண்டும் ஐயகோ என்று குரலெழுப்பியதும் இல்லை. உஙகளுடைய எழுத்துக்களை ஒரு முறை நிதானமாக இருந்து வாசித்துப் பாருங்கள். அதன் கோணல்கள் புலப்படும்.

  நான் ஒரு போதும் புலிகளின் வழிமுறை மீதோ அவர்களின் அரசியலின் மீதோ நம்பிக்கை கொண்டிருந்தவனல்ல. அதனால் தான் சொல்கிறேன்
  தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சினையை புலிகளை மையப்படுத்திப் பார்ப்பதால் தான் புலி இருந்த போதும் சரி இல்லாத போதும் சரி புலி புலி என கிலி கொண்டு கத்த முடிகிறது. அந்தப் பிரச்சினையை இலங்கை அரசியலில் சிறுபான்மையினரின் நிலை என்ற அடிப்படையில் பார்த்தால் (இதனுள் தமிழர்கள் மட்டுமல்ல முஸ்லிம்கள் மற்றும் மலையக மக்களும் உள்ளடங்குவர்) பல வெளிச்சக் கீற்றுக்கள் தென்படும் என்பது எனது நம்பிக்கை.

  Reply
 • true
  true

  எல்லா மாற்றுக்கருத்தாளர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். இது வரை காலமும் இவை போன்றன புலிகளின் மிரட்டல்களுக்கு மத்தியில்நடைபெற்றன. இனி புலி இல்லை. சந்தோசமாக தொடரப் போகிறார்கள்!

  Reply