கிறிஸ்மஸ் தினத்தை முன்னிட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 100 முன்னாள் புலி உறுப்பினர்கள் விடுதலை.

தடுப்பு முகாம்களில் வைக்கப்பட்டிருந்த 100 முன்னாள் விடுதலைப்புலி உறுப்பினர்கள் இன்று சனிக்கிழமை விடுதலை செய்யப்பட்டனர். இன்று காலை வவுனியாவில் வைத்து பெற்றோர் உறவினர்களிடம் அவர்கள் ஒப்படைக்கப்பட்டனர்.

கிறிஸ்மஸ் தினத்தை முன்னிட்டு இவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுவதாக புனர்வாழ்வு மற்றும், சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் சந்திரசிறி கஜதீர தெரிவித்துள்ளார்.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *