பாராளுமன்றம் வருகிறார் ரணில் விக்கிரமசிங்க !

ஐக்கிய தேசிய கட்சி கடந்த பொதுத் தேர்தலில் பெற்றுக் கொண்ட தேசிய பட்டியல் ஆசனத்திற்காக அக்கட்சியின் தலைவர் ரணில் விக்கிரமசிங்க நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

ஐக்கிய ​தேசிய கட்சியின் செயற்குழுவினால் இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *