மாகாணசபைத் தேர்தலில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி அமோக வெற்றி – மொஹமட் அமீன்

pa.jpgநேற்று (14) நடைபெற்றுமுடிந்த மத்திய வடமேல் மாகாணசபைத் தேர்தலில் இதுவரை வெளிவந்த முடிவுகளின்படி ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி அமோக வெற்றிபெற்றுள்ளது. கடந்த மாகாணசபைத் தேர்தல் (2004) மற்றும் ஜனாதிபதித் தேர்தல் (2005) பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் (2004) ஆகியவற்றுள் ஒப்புநோக்கும்போது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி அனைத்துத் தேர்தல் தொகுதிகளிலும்.அனைத்து மாவட்டங்களிலும்,  மாகாணங்களிலும் அதிகமான வாக்குகளைப் பெற்றுள்ளதை அவதானிக்க முடிகின்றது.

மத்திய மாகாணத்தில் மாத்தளை, கண்டி,  நுவரெலியா மூன்று மாவட்டங்களிலும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியே வெற்றியீட்டியுள்ளது. மத்திய மாகாணத்தில் 56 ஆசனங்களின் 34 ஆசனங்களை ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி பெற்றுள்ளது. போனஸ் ஆசனங்களையும் சேர்த்து மத்திய மாகாணசபையில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியின் அங்கத்தவர் எண்ணிக்கை 36 ஆகும். ஐக்கிய தேசியக்கட்சி 22 ஆசனங்களை வென்றுள்ளது. ஜே.வி.பி. எந்தவொரு ஆசனத்தையும் வெல்லவில்லை.

மத்திய மாகாணத்தில் கண்டி மாவட்டத்தில் கண்டி தேர்தல் தொகுதியில் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் நுவரெலியா மஸ்கெலிய தேர்தல் தொகுதியிலும் மாத்திரமே ஐக்கிய தேசியக்கட்சி வெற்றிபெற்றுள்ளது.

Central Province   Council Result 
 
United People’s Freedom Alliance        650203         59.53%           36*  Including Two Bonus Seats
United National Party           422125         38.65%                    22
People’s Liberation Front            15416         1.41%         
United Socialist Party             1234            0.11% 0
Jathika Sangwardena Peramuna         964             0.09%
Eksath Lanka Podujana Pakshaya          533           0.05%
Ruhunu Janatha Party          468              0.04%
United National Alliance         346            0.03%  
Left Front        178            0.02%
Eksath Lanka Maha Sabha           168             0.02% 
National Peoples Party       132         0.01% 
Sinhalaye Mahasammatha Bhoomiputra Pakshaya        130       0.01% 
Socialist Equality Party       98         0.01% 
Patriotic National Front       87         0.01%
Sri Lanka Progressive Front   66                0.01%  
the liberal party       17        0.00% 

Valid         1092165 #        93.56%
Rejected   75171         6.44%
Polled       1167336    0.00%
Electors   1746449 
 
வடமத்திய மாகாணத்தின் குருநாகல் மாவட்டத்தில் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி அமோக வெற்றியீட்டியுள்ளது. ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி 24 ஆசனங்களையும், ஐக்கிய தேசியக் கட்சி 9 ஆசனங்களையும்,  ஜே.வி.பி. 1 ஆசனத்தையும் வென்றுள்ளது.

புத்தளம் மாவட்டத்தில் புத்தளம் தேர்தல் தொகுதி முடிவு இதுவரை வெளிவரவில்லை. புத்தளம் மாவட்டத்தில் ஆனமடுவ, நாத்தான்டிய, சிலாபம், வென்னப்புவ ஆகிய நான்கு தொகுதிகளிலும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணியே வெற்றியீட்டியுள்ளது. 

மாத்தளை மாவட்டம்

தம்புள்ளை தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance    49785          75.00%
United National Party       14668           22.10%
People’s Liberation Front        1568             2.36%

லக்கல தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance        27169            71.30% 
United National Party         9912            26.01%
People’s Liberation Front       759              1.99%

மாத்தளை தேர்தல் தொகுதி

 United People’s Freedom Alliance        25759            61.84%
 United National Party         14789            35.51%
 People’s Liberation Front           740           1.78%

ரத்தொட தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance          30826            65.19%
United National Party             15139            32.01%
People’s Liberation Front             808              1.71%

மாத்தளை மாவட்ட இறுதிப் பெறுபேறு

United People’s Freedom Alliance          140295         69.48%           Seats    07
United National Party                                56009          27.74%           Seats   03
People’s Liberation Front                           4084            2.02%                             0

Valid           201,911       92.45%
Rejected       16,495        7.55%
Polled         218,406      0.00%
Electors     409,308

கண்டி மாவட்டம்

கலகெதர தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance     21646     66.13%
United National Party     10446     31.91%
People’s Liberation Front      548       1.67%

ஹரிஸ்பதுவ தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance       53858    58.87%
United National Party       35928     39.27%
People’s Liberation Front        1402      1.53%

பாத்தும்பர தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance       26629     56.14%
United National Party        20309      42.81%
People’s Liberation Front       333       0.70%

உடுதும்பர தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance       22911     68.81%
United National Party          9906       29.75%
People’s Liberation Front       398       1.20%

தெல்தெனிய தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance          17881     62.97%
United National Party          9997      35.21%
People’s Liberation Front       351      1.24%

குண்டசால தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance          32964      60.99%
United National Party          20078      37.15%
People’s Liberation Front         870      1.61%

ஹேவாஹெட தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance        22752     57.02%
United National Party          16523     41.41%
People’s Liberation Front         469        1.18%

செங்கடகல தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance          24125     54.04%
United National Party          19507       43.70%
People’s Liberation Front         760       1.70%

கண்டி தேர்தல் தொகுதி

United National Party              12146     53.12%
United People’s Freedom Alliance   10243      44.80%
People’s Liberation Front             355      1.55%

யடிநுவர தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance       28967     59.95%
United National Party       18654      38.61%
People’s Liberation Front       591       1.22%

உடுநுவர தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance      27269     57.09%
United National Party        19708      41.26%
People’s Liberation Front        652       1.37%

கம்பளை தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance      29628     53.91%
United National Party       24745      45.02%
People’s Liberation Front       410      0.75%

நாவலப்பிட்டிய தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance       32016     65.07%
United National Party         16126      32.78%
People’s Liberation Front        813       1.65%
 

கண்டி மாவட்ட இறுதிப் பெறுபேறு

United People’s Freedom Alliance           363490           59.41%        Seats 18
United National Party                                   237827           38.87%        Seats 12
People’s Liberation Front                                 8293              1.36%                       0

Valid     611,788      95.05%
Rejected     31,829     4.95%
Polled      643,617      0.00%
Electors       409,308

நுவரெலியா மாவட்டம்

நுவரெலியா மஸ்கெலிய தேர்தல் தொகுதி

United National Party          79153      51.57%
 United People’s Freedom Alliance         69323       45.17%
 Independent Group 10           1640       1.07%

கொத்மல தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance              24789     56.35%
United National Party              17933      40.77%
People’s Liberation Front                 656        1.49% 

ஹங்குராங்கத தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance             24639    63.26%
United National Party                13740     35.28%
People’s Liberation Front          374        0.96%

வலபென தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance              23972     57.98%
United National Party           16260      39.33%
People’s Liberation Front             457      1.11%

நுவரெலியா மாவட்ட இறுதிப் பெறுபேறு

United People’s Freedom Alliance   146418       51.77%        Seats 9
United National Party                       128289       45.36%       Seats 7
People’s Liberation Front  3039        1.07%                                          0

Valid    282,819      91.33%
Rejected     26,847       8.67%
Polled    309,666      0.00%
Electors     409,308

வடமேல் மாகாணம்
குருநாகல் மாவட்டம்

கல்கமுவ தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance   40531     75.77%
United National Party           11431      21.37%
People’s Liberation Front            1417        2.65%
 
நிகவரட்டிய தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance    35663     72.29%
United National Party             12309     24.95%
People’s Liberation Front            1232        2.50%

யாப்பஹ{வ தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance    41915      73.96%
United National Party    12623      22.27%
People’s Liberation Front    1954     3.45%

ஹிரியால தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance  36154     73.95%
United National Party     11806     24.15%
People’s Liberation Front    808     1.65%

வாரியபொல தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance  31462    76.96%
United National Party      8481     20.75%
People’s Liberation Front    856      2.09%

பன்டுவஸ்நுவர தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance    28235     68.20%
United National Party         12408     29.97%
People’s Liberation Front          652       1.57%

பிங்கிரிய தேர்தல் தொகுத

United People’s Freedom Alliance    31695    68.46%
United National Party     13910    30.05%
People’s Liberation Front    569     1.23%

கட்டுகம்பளை தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance       36064     67.21%
United National Party      16290      30.36%
People’s Liberation Front    1146      2.14%

குளுயாபிடிய தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance      38751     60.56%
United National Party           18459      31.71%
People’s Liberation Front         865        1.49%

தம்பதெனிய தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance      39844      70.71%
United National Party      15195      26.97%
People’s Liberation Front    1179      2.09%

பொல்கஹவல தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance         29710     69.33%
United National Party       11429     26.67%
People’s Liberation Front    1372      3.20%

குருநாகல தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance      29974     64.46%
United National Party             15058      32.38%
People’s Liberation Front          1317        2.83%

மாவத்துகம தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance            31950    64.99%
United National Party         16061      32.67%
People’s Liberation Front         950      1.93%

தொடங்கஸ்லந்த தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance    23608    61.79%
United National Party       13340     34.92%
People’s Liberation Front     1133       2.97%

குருநாகல் மாவட்ட இறுதிப் பெறுபேறு

United People’s Freedom Alliance             497366        70.13%      Seats  24
United National Party                                 193548        27.29%       Seats    9
People’s Liberation Front                             16084          2.27%                       1

Valid    709,186 96.38%
Rejected    26,660 3.62%
Polled    735,846 0.00%
Electors    1,171,881

புத்தளம் மாவட்டம்

புத்தளம் தேர்தல் தொகுதி

புத்தளம் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்ட நாயக்கர்சேனை தமிழ் வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற வாக்கு மோசடிகளை அடுத்து குறித்த தொகுதிக்கான தேர்தலினை தேர்தல்கள் செயலகம் இரத்துச் செய்துள்ளது.

ஆனமடுவ தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance    39996     79.12%
United National Party         9236      18.27%
People’s Liberation Front   1117     2.21%

சிலாபம் தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance      39789     70.13%
United National Party      15647      27.58%
People’s Liberation Front     965        1.70%

நாத்தான்டிய தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance    29367      68.53%
United National Party  12315      28.74%
People’s Liberation Front  923       2.15%

வென்னப்புவ தேர்தல் தொகுதி

United People’s Freedom Alliance  32186       65.05%
United National Party  16092         32.52%
People’s Liberation Front  908         1.84%

புத்தளம் மாவட்ட இறுதிப் பெறுபேறு

புத்தளம் நாயக்கர் வித்தியாலய தேர்தல் தொகுதி மறு வாக்குப் பதிவுக்குட்படுத்தப்படும் – தயானந்த திஸ்ஸாநாயக்க

வடமேல் மாகாண புத்தளம் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்ட நாயக்கர்சேனை தமிழ் வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற வாக்கு மோசடிகளை அடுத்து குறித்த தொகுதிக்கான தேர்தலினை தேர்தல்கள் செயலகம் இரத்துச் செய்துள்ளது. புத்தளம் மாவட்ட தேர்தல் தெரிவத்தாட்சி அலுவலர் செய்த முறைப்பாட்டின் அடிப்படையில் அதனை இரத்துச் செய்திருப்பதாக தேர்தல்கள் ஆணையாளர் நாயகம் தயானந்த திஸ்ஸாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். இந்தத் தொகுதிக்கான மறு வாக்குப் பதிவு நடவடிக்கை தொடர்பான விபரம் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *