ஹக்மனை மாதிரி நகரம்

janakabandarathennakoon.jpgஹக்மனை நகரை மாதிரி நகரமாக்கும் துரித அபிவிருத்தித் திட்டத்தின்; கீழ் உள்ளக வீதிகளை; மற்றும்  வடிகாலமைப்பு ஆகியவற்றை நிர்மானிக்கும் பொறுப்புக்களை காணிகள் நிறப்பும் மற்றும் அபிவிருத்திசெய்யும் கூட்டுத்தாபனத்திடம் ஒப்படைக்க அமைச்சரவை அனுமதியளித்துள்ளது. உள்ளுராட்சிமன்றங்கள் மற்றும் மாகாண சபைகள் அமைச்சர் ஜனக்க பண்டார தென்னகோன் இதற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரத்தை சமர்பித்திருந்தார்.

உள்ளக வீதிகள் மற்றும் வடிகால் அமைப்புத் திட்டத்துக்கு சுமார் 2 கோடியே 69 இலட்சம் ரூபா செலவாகும் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டுள்ளது,  ஹக்மனை நகரை மாதிரி நகரமாக துரித அபிவிருத்தி செய்வதற்கான நிதியை அமைச்சு 2009 ஆம் ஆண்டுக்கான தமது அமைச்சின் வரவு செலவுத் திட்டம் மூலம் ஒதுக்கியுள்ளது

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *