பலதரப்பட்ட நிறுவனங்களால் விருது வழங்கி கௌரவித்தல்

dimujayarathna.jpgபலதரப் பட்ட நிறுவனங்களால்  விருது வழங்கி கௌரவிப்பது தொடர்பாக பிரதமரின் செயலாளர் மஹிந்த பந்துசேனவின் தலைமையில் நியமிக்கப்பட்ட உத்தியோகபூர்வ குழுவின் அறிக்கையையடுத்து மேலதிக நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள  அமைச்சரவை அங்கீகாரமளித்துள்ளது.

பெரும் தோட்டக் கைத்தொழில் அமைச்சர் டி.எம்.ஜயரத்ன இதற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரத்தை சமர்பித்திருந்தார்.

அறிக்கையில் உள்ளடங்கிய விடயங்கள் குறித்து ஆராய அமைச்சர்களைக் கொண்ட குழு ஒன்று அமைக்கப்படவுள்ளது. அமைச்சர்கள் குழுவின் முடிவுக்கு ஏற்ப இதுதொடர்பான சட்டமூலம் தயாரிக்கப்படவுள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *