கட்டுரைகள்»

அச்ச நிலை நீங்கி ஜனநாயகம் துளிர்ப்பதே முதல் மாற்றம்! – விஸ்வா

அச்ச நிலை நீங்கி ஜனநாயகம் துளிர்ப்பதே முதல் மாற்றம்! – விஸ்வா

August 29, 2015 6:52 pm
மஹிந்த ஆட்சியா மைத்திரி ஆட்சியா சிறந்தது? என்று பார்த்தால் இரண்டு ஆட்சிக்கும்...

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

பிற விற நாட்கள்

பிற விற நாட்கள்

July 7, 2015 2:55 pm
                அழுதலில் தொடங்கிய பிறப்பு அளவிடுப்போகும் இறப்பு பிறப்பு...