கட்டுரைகள்»

அனைத்து அரசியல் கைதிகளையும் விடுதலை செய்யுங்கள்!!!

அனைத்து அரசியல் கைதிகளையும் விடுதலை செய்யுங்கள்!!!

October 7, 2018 9:55 pm
இலங்கையின் இருள் சிறைகளில் நூற்று ஆறு தமிழ் அரசியல் கைதிகள்  அடைத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர்....

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

பிற விற நாட்கள்

பிற விற நாட்கள்

July 7, 2015 2:55 pm
                அழுதலில் தொடங்கிய பிறப்பு அளவிடுப்போகும் இறப்பு பிறப்பு...

தமிழ் கருத்துக்களம்»

நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி

August 30, 2016 4:32 pm
நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி