கட்டுரைகள்»

கூட்டமைப்பை தனியான கட்சியாக பதிவு செய்வதில்லை என தமிழரசுக் கட்சி முடிவு! -விஸ்வா

கூட்டமைப்பை தனியான கட்சியாக பதிவு செய்வதில்லை என தமிழரசுக் கட்சி முடிவு! -விஸ்வா

March 26, 2015 12:33 pm
அண்மையில், கொழும்பில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் நிகழ்வு ஒன்றில் கலந்து கொண்டு...

பிரசுரகளம்»

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் –  ‘Think 2 Wise’  சிறிதரன்

பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவ அனைவரும் ஒன்றிணைய வேண்டும் – ‘Think 2 Wise’ சிறிதரன்

February 13, 2015 3:50 am
0  Think 2 Wise அமைப்பின் நிறுவனர் சிறிதரன் அவ்வமைப்பின் கிழக்கு லண்டனில் நடைபெற்ற...

கலை இலக்கியம்»

நஞ்சுண்டகாடு: ஒரு போரிலக்கிய நாவலின் மீள் உயிர்ப்பு  -என்.செல்வராஜா  (நூலகவியலாளர், லண்டன்)

நஞ்சுண்டகாடு: ஒரு போரிலக்கிய நாவலின் மீள் உயிர்ப்பு -என்.செல்வராஜா (நூலகவியலாளர், லண்டன்)

March 16, 2015 11:54 am
ஏணைப்பிறை என்ற பெயரில் வன்னியில் 2004-2006 காலப்பகுதியில் கையெழுத்துப் பிரதியாக...