கட்டுரைகள்»

தேசிய விருது பெற்ற   ‘ஷிப் ஒஃப் தீசஸ்’

தேசிய விருது பெற்ற ‘ஷிப் ஒஃப் தீசஸ்’

April 17, 2014 5:03 pm
 இந்தியாவின் 61-வது தேசிய விருதுகளில், சிறந்த படத்துக்கான விருதைத் தட்டிச் சென்றுள்ள...

பிரசுரகளம்»

திருநங்கையர் முன்றாவது பாலினமாக அங்கீகாரம்!

திருநங்கையர் முன்றாவது பாலினமாக அங்கீகாரம்!

April 17, 2014 4:35 pm
  இந்தியா மீது படிந்திருக்கும் சமூகக் களங்கங்களில் ஒன்றிலிருந்து நாட்டை...

கலை இலக்கியம்»

தேசிய விருது பெற்ற   ‘ஷிப் ஒஃப் தீசஸ்’

தேசிய விருது பெற்ற ‘ஷிப் ஒஃப் தீசஸ்’

April 17, 2014 5:03 pm
 இந்தியாவின் 61-வது தேசிய விருதுகளில், சிறந்த படத்துக்கான விருதைத் தட்டிச் சென்றுள்ள...