கட்டுரைகள்»

அரசியலமைப்பின் இடைக்கால அறிக்கை பற்றி சமத்துவம் சமூக நீதிக்கான மக்கள் அமைப்பின் நிலைப்பாடு

அரசியலமைப்பின் இடைக்கால அறிக்கை பற்றி சமத்துவம் சமூக நீதிக்கான மக்கள் அமைப்பின் நிலைப்பாடு

October 15, 2017 2:56 pm
புதிதாக உருவாக்கப்படும் அரசியலமைப்பானது கடந்த கால கசப்பான படிப்பினைகளின்...

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

பிற விற நாட்கள்

பிற விற நாட்கள்

July 7, 2015 2:55 pm
                அழுதலில் தொடங்கிய பிறப்பு அளவிடுப்போகும் இறப்பு பிறப்பு...

தமிழ் கருத்துக்களம்»

நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி

August 30, 2016 4:32 pm
நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி