கட்டுரைகள்»

பேராசிரியர் ஹூல் யை பொலிசார் கைது செய்ய முயற்சித்தது ஏன்? – பேராசிரியர் ஹூல் இன் பகிரங்க மடல்

பேராசிரியர் ஹூல் யை பொலிசார் கைது செய்ய முயற்சித்தது ஏன்? – பேராசிரியர் ஹூல் இன் பகிரங்க மடல்

August 22, 2017 8:31 am
ஓகஸ்ட் 16 காலை அன்று பேராசிரியரும் இலங்கை தேர்தல் ஆணைக்குழுவின் உறுப்பினருமான...

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

பிற விற நாட்கள்

பிற விற நாட்கள்

July 7, 2015 2:55 pm
                அழுதலில் தொடங்கிய பிறப்பு அளவிடுப்போகும் இறப்பு பிறப்பு...

தமிழ் கருத்துக்களம்»

நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி

August 30, 2016 4:32 pm
நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி