கட்டுரைகள்»

அவலத்தில் குளிர்காயும் அரசியல்!  – விஸ்வா

அவலத்தில் குளிர்காயும் அரசியல்! – விஸ்வா

January 26, 2015 10:59 am
போரின் இறுதி நாட்கள் அவை. மாத்தளன் தொடக்கம் முள்ளிவாய்க்கால் வரையிலான நீள்சதுர...

பிரசுரகளம்»

பாடசாலை நூலகங்களும்  எமது சமூகத்தின் வாசிப்புத் திறனும் – என்.செல்வராஜா, நூலகவியலாளர், லண்டன்.

பாடசாலை நூலகங்களும் எமது சமூகத்தின் வாசிப்புத் திறனும் – என்.செல்வராஜா, நூலகவியலாளர், லண்டன்.

October 19, 2014 5:13 pm
  ஒரு சமூகத்தின் அறிவு வெறும் பாடப்புத்தகங்களுடன் நின்றுவிடுவதில்லை. “கண்டதும்...

கலை இலக்கியம்»

தீ தின்ற தமிழர் தேட்டம்: நூல் அறிமுகக் குறிப்பு – என்.செல்வராஜா -தொகுப்பாசிரியர்

தீ தின்ற தமிழர் தேட்டம்: நூல் அறிமுகக் குறிப்பு – என்.செல்வராஜா -தொகுப்பாசிரியர்

July 29, 2014 5:48 pm
ஒரு தேசத்தின் வரலாறு எப்போதும் வென்றவர்களாலேயே எழுதப்படுகின்றது. இன்று நாம்...