கட்டுரைகள்»

பத்தொன்பதும், இருபதும்..!  – விஸ்வா

பத்தொன்பதும், இருபதும்..! – விஸ்வா

May 1, 2015 6:03 pm
இலங்கை அரசியலமைப்பின் 19வது திருத்தச் சட்டத்தை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றியுள்ள...

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

ராக்சி ட்றைவரும் முள் வேலியும்! (சிறுகதை) – யோகா-ராஜன்

ராக்சி ட்றைவரும் முள் வேலியும்! (சிறுகதை) – யோகா-ராஜன்

April 5, 2015 10:18 am
அந்த செயற்கைமுடியின்  நாற்றம் இன்னும் அவனது நாசித் துவாரங்களை நிறைத்திருப்பதாக...