கட்டுரைகள்»

அகத்தின் அழகும் அழுக்கும் முகநூலில் தெரியும்! : த ஜெயபாலன்

அகத்தின் அழகும் அழுக்கும் முகநூலில் தெரியும்! : த ஜெயபாலன்

November 28, 2015 10:30 am
“பிஸ்னஸ் நூலகர் என்.செல்வரஜா தனது பிஸ்னஸ் பார்வையை இங்கும் செலுத்தி படைப்பாளியின்...

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

பிற விற நாட்கள்

பிற விற நாட்கள்

July 7, 2015 2:55 pm
                அழுதலில் தொடங்கிய பிறப்பு அளவிடுப்போகும் இறப்பு பிறப்பு...

தமிழ் கருத்துக்களம்»

ஞானம் பத்திரிகை ஆசிரியர் ஞானசேகரன் அவர்களுடன் சந்திப்பு

November 28, 2015 11:57 am
ஞானம் பத்திரிகை ஆசிரியர் ஞானசேகரன் அவர்களுடன் சந்திப்பு  Published on 8 Nov 2015