கட்டுரைகள்»

யோஷிதவின் கைதும், எமில்காந்தனின் வரவும்!  – விஸ்வா

யோஷிதவின் கைதும், எமில்காந்தனின் வரவும்! – விஸ்வா

February 6, 2016 6:25 pm
இந்த ஆண்டில் நடைபெறவுள்ள உள்ளுராட்சி சபைகளுக்கான தேர்தல் முக்கியமான ஒன்றாகப்...

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

பிற விற நாட்கள்

பிற விற நாட்கள்

July 7, 2015 2:55 pm
                அழுதலில் தொடங்கிய பிறப்பு அளவிடுப்போகும் இறப்பு பிறப்பு...