கட்டுரைகள்»

வடக்கு, கிழக்கை இணைக்கமாட்டேன்: சமஸ்டியை வழங்கவும் மாட்டேன்

வடக்கு, கிழக்கை இணைக்கமாட்டேன்: சமஸ்டியை வழங்கவும் மாட்டேன்

November 1, 2018 11:49 am
ரணில் விக்கிரமசிங்க, நாடாளுமன்றத்தில் மீண்டும் பிரதமராக தெரிவு செய்யப்பட்டால்,...

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

பிற விற நாட்கள்

பிற விற நாட்கள்

July 7, 2015 2:55 pm
                அழுதலில் தொடங்கிய பிறப்பு அளவிடுப்போகும் இறப்பு பிறப்பு...

தமிழ் கருத்துக்களம்»

நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி

August 30, 2016 4:32 pm
நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி