கட்டுரைகள்»

ஊழல் மோசடி பொன் ஐங்கரநேசனுடன் ஐக்கியமான முதல்வர் விசாரணைக்குழு அறிக்கையை திரித்து கயிறுவிடுகிறார்! : பா உ சுமந்திரனின் சுடான அறிககை

ஊழல் மோசடி பொன் ஐங்கரநேசனுடன் ஐக்கியமான முதல்வர் விசாரணைக்குழு அறிக்கையை திரித்து கயிறுவிடுகிறார்! : பா உ சுமந்திரனின் சுடான அறிககை

June 16, 2017 12:10 pm
தலமைச்சர் சி வி விக்கினேஸ்வரன் விசாரணைக்குழு அறிக்கையை மறைக்க முயன்றார்! அறிக்கையில்...

பிரசுரகளம்»

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

எந்த ஒரு பெரும் பயணமும் ஒரு சிறு அடியிலிருந்தே தொடங்குகிறது!

April 22, 2015 9:55 am
 யாழ்ப்பாணம் இந்துக் கல்லூரியின் நூற்று இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு நிறைவையொட்டி...

கலை இலக்கியம்»

பிற விற நாட்கள்

பிற விற நாட்கள்

July 7, 2015 2:55 pm
                அழுதலில் தொடங்கிய பிறப்பு அளவிடுப்போகும் இறப்பு பிறப்பு...

தமிழ் கருத்துக்களம்»

நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி

August 30, 2016 4:32 pm
நூலை ஆராதித்தல் பத்மநாப ஜயர் நன்றி உரை – ஜனனி