இராமாவில் முகாம் மக்களை வடமாகாண ஆளுநர் பார்வையிட்டார்.

யாழ். மிருசுவிலிலுள்ள இராமாவில் இடம்பெயர்ந்தோர் முகாமில் தங்கியுள்ள மக்களை நேற்று வெள்ளிக்கழமை வடமாகாண ஆளுநர் மேஜர் ஜெனரல் ஜி.ஏ.சந்திரசிறி பார்வையிட்டதோடு, அங்குள்ள சுமார் 100 பாடசாலை மாணவர்களுக்கு காலணிகளையும் வழங்கினார். முகாமிலிருந்து வெளிப்பாடசாலைகளுக்குச் செல்லும் மாணவர்களுக்கு விரைவில் சைக்கிள்களை வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இராமாவில் முகாமில் தங்கியுள்ள மக்களின் பிரச்சினைகளயும் கேட்டறிந்த அவர் அவற்றைத் தீர்த்து வைப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுப்பதாகவும் அம்மக்களிடம் உறுதியளித்தார்.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *