இலங்கை அமைச்சரவையில் 7 புதிய அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம் செய்யவுள்ளனர்.

22 நவம்பர் 2010இல் இலங்கை அமைச்சரவையில் 7 புதிய அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம் செய்யவுள்ளனர். ஜனாதிபதி ராஸபக்ச இரண்டாவது தடவையாக ஜனாதிபதி பதவியேற்றபின்பு நடைபெறும் முதலாவது அமைச்சரவை மாற்றம் இதுவாகும். 2000 ஆண்டு காலப்பகுதியிலிருந்து அமைச்சரவையின் பிரதி அமைச்சர்களாக இருந்த பிரதி அமைச்சர்கள் சிலர் இந்த மாற்றத்தின்போது அமைச்சர்களாக சத்தியப் பிரமாணம் பெறுவார்கள் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.

யுஎன்பி யிலிருந்து அரசுடன் சேர்ந்து கொண்டவர்களில் இருவரும் இலங்கை முஸ்லீம் காங்கிரஸிலிருந்து ஒருவரும் அமைச்சரவையில் சத்தியப்பிரமாணம் எடுக்கவுள்ளதாக அறியப்பட்டுள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *