பாக். ஜனாதிபதி இன்று பாராளுமன்றம் வருகை

இலங்கைக்கு விஜயம் மேற்கொண்டிருக்கும் பாகிஸ்தான் ஜனாதிபதி ஆசீப் அலி சர்தாரி பாராளுமன்ற சபாநாயகர் மற்றும் பாகிஸ்தான் பாராளுமன்ற நட்புறவு சங்கப் பிரதிநிதிகளை இன்று சந்திக்கவுள்ளார்.

இச்சந்திப்பு முற்பகல் 11 மணிக்கு பாராளுமன்ற கட்டடத் தொகுதியில் நடைபெறவுள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *