இரணைமடுக்குளத்தில் மீன்பிடிக்க படையினர் அனுமதி மறுப்பு.

கிளிநொச்சி இரணைமடுக்குளத்தில் மீன்பிடித் தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்தவர்களுக்கு அத்தொழிலில் தொடர்ந்து ஈடுபட அனுமதி மறுக்கபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கபட்டுள்ளது. இரணைமடுக்குளத்தில் மீன்பிடித் தொழிலை தங்கள் வாழ்வாதாரத் தொழிலாகக் கொண்டு ஈடுபட்டு வந்த குடும்பங்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

இரணைமடுக்குளத்தின் அண்மையிலுள்ள சாந்தபுரத்தைச் சேர்ந்த சுமார் 150 குடும்பங்கள் இம்மீன்பிடித்தொழிலில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளன. இக்குடும்பங்கள் தற்போது மீண்டும் அத்தொழிலை மேற்கொள்ள படையினர் அனுமதிக்கவில்லை என சம்பந்தப்பட்ட மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். மீன்பிடி அமைச்சு அனுமதி வழங்கியுள்ள போதும் படையினர் இதற்கு அனுமதி வழங்கவில்லை என அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இதனால் இத்தொழிலை நம்பி வாழ்ந்த குடும்பங்கள் தற்போது பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளன.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *