யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று மின்சாரம் துண்டிப்பு.

Electricity_Cableயாழ்ப் பாணம் நகர்ப்பகுதி உட்பட சில பகுதிகளில் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது. காலை 8மணி தொடக்கம் மாலை 5மணிவரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருந்தது.

உயர் மின்அழுத்த மார்க்கங்களில் திருத்த வேலைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதால் இவ்வாறு மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதாக யாழ். மின்பொறியியலாளர் தெரிவித்துள்ளார். மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டிருந்ததன் காரணமாக இன்று நகரின் வங்கிகள், தனியார் கல்வி நிறுவனங்கள் உட்பட்ட முக்கிய நிறுவனங்கள் என்பன தனிப்பட்ட மின்பிறப்பாகிகளின் மூலம் மின்சாரத்தைப் பெற்று இயங்கியமை குறிப்பிடத்தக்கது. வழமையாக ஞாயிற்றுக் கிழமையும் திறந்திருக்கும் சில நிறுவனங்கள் இன்று மின்சாரமின்மையால் மூடப்பட்டிருந்தன.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *