யாழ். மாணவர்களுக்கு இந்தியா நூல்கள் கையளிப்பு

kganes.jpgஉள்ளூரில் இடம்பெயர்ந்துள்ள பாடசாலை மாணவர்களுக்கு ஒரு தொகுதி புத்தகங்களும் பாடசாலை உபகரணங்களும் இந்திய அரசாங்கத்தினால் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான நிகழ்வு இந்திய உயர்ஸ்தானிகராலயத்தில் நேற்று இடம்பெற்றது.

யாழ்ப்பாண அரசாங்க அதிபர் கே. கணேஸ் இவற்றை இந்திய உயர்ஸ்தானிகர் ஸ்ரீ ஆலோக் பிரசாத்திடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டார். அப்பியாசக் கொப்பிகளுடன் எழுது கருவிகள் உள்ளிட்ட பல பாடசாலை உபகரணங்களும் வழங்கப்பட்டன. வரலாறு, இலக்கியம், கலாசாரம் என்பவற்றுடன் தொடர்புடைய புத்தகங்களும் இந்திய அரசாங்கத்தினால் அன்பளிப்பாக வழங்கப்பட்டுள்ளன.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *