உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் ஒத்திவைக்கப்பட்டடது LPL !

2022 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் 1 ஆம் திகதி முதல் 21 ஆம் திகதி வரை நடைபெறவிருந்த ஸ்ரீலங்கா பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் போட்டிகள் (LPL) உடனடியாக அமுலுக்கு வரும் வகையில் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் சபை (SLC) அறிவித்துள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *