வன்னியில் மீன்குடியேற்றப்பட்ட மக்களில் ஊனமுற்றவர்களின் விபரங்கள் சமூகசேவைகள் திணைக்களத்தினால் திரட்டப்பட்டு வருகின்றன.

பிரதேசச் செயலர் பிரிவுகள் தோறும் மக்களின் பிறப்பு, விபத்து, வன்செயல், நோய் போன்றவற்றினால் பாதிப்படைந்த ஊனமுற்றோர்களின் விபரங்கள் தற்போது திரட்டபட்டு வருகின்றன. நான்கு பக்க படிவங்கள் நிரப்பப்பட்டு ஊனமுற்றவர்களிடம் கையொப்பம் பெறப்பட்டு வருகின்றதோடு, ஊனத்தின் தன்மைக்கேற்ப ஆறு வகை அடையாள அட்டைகள் தயாரிக்கப்பட்டு எதிர்காலத்தில் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் எனவும் இதன்மூலம் ஊனமுற்றோர் பல நன்மைகளை அடைவர் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *