புதிய அரசில் பழைய அமைச்சர்கள் மீண்டும் நியமனம் !

ரணில்-கோட்டபாய அரசாங்கத்தின் புதிய அமைச்சரவையில், புதிதாக நான்கு அமைச்சர்கள் பதவிப்பிரமாணம் செய்துள்ளனர்.

அந்த வகையில்,

தினேஷ் குணவர்தன – பொதுநிர்வாகம் அமைச்சு,

ஜீ.எல்.பீரிஸ் – வெளிநாட்டமைச்சு,

பிரசன்ன ரணதுங்க – நகர அபிவிருத்தி, வீடமைப்பு அமைச்சு,

கஞ்சன விஜேசேகர – மின்சக்தி , வலுசக்தி அமைச்சு

என தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Show More
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *